Členovia

Prezídium:
Prezidentka: Mgr. art. Veronika Gabčíková
Viceprezidenti: MgA. Marek Godovič a Mgr. art. Ondrej Kaprálik
Členovia: Mgr. art. Viera Dubačová; Mgr. art. Zuzana Hekel; Mgr. Peter Himič a Mgr. art Jakub Nvota

Členovia Akadémie:
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.; MgA. Dagmar Bednáriková; Mgr. art. Juraj Benčík; Mgr. art. Ľubica Blaškovičová; Mgr. Zuzana Buchlovičová; Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.; Mgr. art. Adriána Cieślaková, PhD.; Mgr. art. József Czajlik; Mgr. art. Peter Čižmár; Mgr. art. Michal Ditte; Mgr. art. Viera Dubačová; Mgr. art. Boris Farkaš; Mgr. et Mgr. art. Zuzana A. Ferusová, Mgr. Dária Fojtíková Fehérová; Mgr. art. Veronika Gabčíková; Mgr. art Zuzana Galková, ArtD.; MgA. Marek Godovič, PhD.; Mgr. Judita Hansman; Mgr. Bc. Ján Haruštiak; Mgr. art. Zuzana Hekel; Mgr. Peter Himič, PhD; MUDr. Géza Hizsnyan; prof. Ida Hledíková, PhD.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (čestný člen); Mgr. art. Juraj Hrčka; Mgr. Ladislav Hubáček; MgA. Viki Janoušková; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; PhDr. Elena Knopová, PhD.; Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art.; Mgr. art. Viktor Kollár; Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.; Dana Košická; PhDr. Peter Kováč; Mgr. art. Monika Kováčová; Mgr. art. Martina Koval; Mgr. Jozef Krasula, ArtD.; Mgr. art. Ľubomíra Krkošková; doc. Zuzana Kronerová (čestná členka); Mgr. art. Michal Legíň; Mgr. Tatiana Masníková; Mgr. art. Peter Maťo, PhD.; Mgr. art. Lucia Mihálová; Mgr. Zuzana Mišáková, DiS. art.; Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.; Mgr. art Jakub Nvota; prof. Mgr.art. Juraj Nvota; prof. Peter Pavlac; Ing. Matúš Petričko; prof. Roman Polák; PhDr. Miron Pukan, PhD.; Mgr. art. Karol Rédli; Klaudyna Rozhin; Mgr. art. Valeria Schulczová , ArtD.; Mgr. Ivan Sogel; Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.; Mgr. art. Jana Strnisková-Mikulášová; Mgr. Rastislav Šenkirik (čestný člen); Mgr. art. Andrej Šoltés; Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.; prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; Mgr. Martin Timko ArtD.; Mgr. art. Michal Vajdička; Mgr. art. Anikó Kačmarčík Vargová; Janka Zednikovičová

Klub zriaďovaných / nezriaďovaných divadelníkov
diskusná platforma
kontakt na zriaďovaných (ASDO) Zuzana Hekel
kontakt na nezriaďovaných Jakub Nvota (predseda KND)
za Akadémiu Veronika Gabčíková (prezidentka ADT)

Klub teatrologicko - dramaturgický
diskusná platforma praktikov a teoretikov divadla