Členovia

Prezídium:
Prezidentka: MgA. Viki Janoušková
Viceprezidenti: MgA. Marek Godovič, PhD. a PhDr. Elena Knopová, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; prof. Roman Polák; Mgr. Tatiana Masníková; Mgr. art. Monika Kováčová a Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.

Členovia Akadémie:
Mgr. art. Matúš Bachynec, ArtD.; doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.; MgA. Dagmar Bednáriková; Mgr. art. Juraj Benčík; Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.; Mgr. art. József Czajlik; Mgr. art. Peter Čižmár; Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová; Mgr. art. Michal Ditte; Mgr. art. Viera Dubačová; Mgr. art. Boris Farkaš; Mgr. Dária Fojtíková Fehérová; Mgr. art. Miklós Forgács; Mgr. art. Veronika Gabčíková; MgA. Marek Godovič, PhD.; Mgr. Judita Hansman; Mgr. Bc. Ján Haruštiak; MUDr. Géza Hizsnyan; prof. Ida Hledíková, PhD.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc.; Mgr. art. Juraj Hrčka; MgA. Viki Janoušková; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; PhDr. Elena Knopová, PhD.; Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art.; Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.; Dana Košická; PhDr. Peter Kováč; Mgr. art. Monika Kováčová; Mgr. art. Ľubomíra Krkošková; doc. Zuzana Kronerová; Mgr. art. Michal Legíň; Mgr. Tatiana Masníková; Mgr. art. Lucia Mihálová; René Miko; Mgr. Zuzana Mišáková, DiS. art.; Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.; Mgr.art Jakub Nvota; prof. Mgr.art. Juraj Nvota; prof. Peter Pavlac; Ing. Matúš Petričko; prof. Roman Polák; PhDr. Miron Pukan, PhD.; Klaudyna Rozhin; Mgr. Ivan Sogel; Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.; Mgr. art. Jana Strnisková-Mikulášová; Mgr. Rastislav Šenkirik; prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; Mgr. Martin Timko ArtD., Mgr. art. Michal Vajdička

Teatrologický klub
Predseda: Mgr. Martin Timko Art.D.

Klub zriaďovaných divadiel
Kontaktné osoby: prof. Roman Polák a Mgr. art. Lucia Mihálová

Klub nezávislých divadelníkov
Kontaktná osoba: Mgr. art. Monika Kováčová

Klub vzdelávania - konzervatórií
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Masníková