Členovia

Prezídium:
Prezidentka: MgA. Viki Janoušková
Viceprezidenti: MgA. Marek Godovič, PhD. a PhDr. Elena Knopová, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; prof. Roman Polák; Mgr. Tatiana Masníková; Mgr. art. Monika Kováčová a Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.

Členovia Akadémie:
prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, PhD.; doc. Mgr. Miroslav Ballay; Mgr. art. Juraj Benčík; Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD., Mgr. art. József Czajlik; Mgr. art. Peter Čižmár; Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová, Mgr. art. Michal Ditte, Mgr. art. Viera Dubačová, Mgr. art. Boris Farkaš, Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, Mgr. art. Miklós Forgács; PhD., MgA. Marek Godovič PhD., Mgr. Judita Hansman; MUDr. Géza Hizsnyan; prof. Ida Hledíková, PhD., prof. PhDr. Karol Horák, CSc.; MgA. Viki Janoušková; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; PhDr. Elena Knopová, Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art.; Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.; PhD., Dana Košická, PhDr. Peter Kováč; Mgr. art. Monika Kováčová; Mgr. art. Ľubomíra Krkošková; doc. Zuzana Kronerová, Mgr. art. Michal Legíň; Mgr. art. Veronika Malgot; Mgr. Tatiana Masníková, Mgr. art. Lucia Mihálová; Mgr. Michaela Mojžišová, Ing. Matúš Petričko, prof. Roman Polák, PhDr. Miron Pukan, PhD.; Klaudyna Rozhin; Mgr. Ivan Sogel; Mgr. art. Jana Strnisková-Mikulášová; Mgr. Rastislav Šenkirik; prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; Mgr. Martin Timko Art.D.

Teatrologický klub
Predseda: Mgr. Martin Timko Art.D.

Klub zriaďovaných divadiel
Kontaktné osoby: prof. Roman Polák a Mgr. art. Lucia Mihálová

Klub nezávislých divadelníkov
Kontaktná osoba: Mgr. art. Monika Kováčová

Klub vzdelávania - konzervatórií
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Masníková