Kluby

Klub nezávislých divadelníkov

Kontaktná osoba: Mgr. art. Monika Kováčová

Klub vzdelavánia - konzervatórií

Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Masníková

Klub zriaďovaných divadiel

Kontaktné osoby: prof. Roman Polák a Mgr. art. Lucia Mihálová

Zápisnica č. 1

Teatrologický klub

Predseda: Mgr. Martin Timko Art.D.