Kluby

Klub nezávislých divadelníkov

Koncom roku 2020 sa Klub osamostatnil a vytvoril samostatné občianske združenie pod názvom Klub nezávislých divadiel.
Začiatkom tohto roka si predsedníctvo Klubu zvolilo svojho predsedu Jakuba Nvotu a podpredsedníčku Veroniku Gabčíkovú.

Na spájanie sa nezávislých divadelníkov sme čakali dlho - a dočkali sme sa. Tešíme sa, že projekt Klubov Akadémie sa ujal a priniesol ďalšie svoje ovocie. Prezídium Akadémia divadelných tvorcov želá KND veľa síl v ďalšej činnosti a verí, že spolupráca bude rovnako podnetná, ako doteraz.

Zástupkyňou KND v Platforme pre kultúrny a kreatívny priemysel pri MK SR je Veronika Gabčíková.

Klub vzdelavánia - konzervatórií

V tejto chvíli nevyvíja žiadnu činnosť.

Klub zriaďovaných divadiel

Klub zriaďovaných divadiel pod vedením Romana Poláka, následne Zuzany Hekel sa rozhodol združiť riaditeľov zriaďovaných divadiel. Podarilo sa a títo sa dohovorili, že vstúpia do Asociácie divadiel a orchestrov (ASDO). Z Akadémie kontaktnou osobou na ASDO je Zuzana Hekel.

Zástupcom ASDO v Platforme pre kultúrny a kreatívny priemysel pri MK SR je Jaroslav Dóczy.

Teatrologický klub

Teatrologický klub bol zrušený a formuje sa Teatrologicko-dramaturgická platforma. Zatiaľ nemá vedenie, v prípade potreby sa môžete obrátiť na viceprezidenta ADT pre reflexiu - doc. Mgr. Miroslava Ballaya, PhD.