06.07.2021

DISKUSIA - PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - ODPOVEĎ JOZEFA KOVALČÍKA (riaditeľa FPU)

Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu Uverejnený materiál je odpoveďou na list Akadémie - viď TU: https://www.adt-theatre.sk/clanky/diskusia-tema-potreba-systematickej-podpory-projektov-celoslovenskeho-vyznamu/

Vážení členovia a členky prezídia Akadémie divadelných tvorcov,

dňa 8.6.2021 kancelária Fondu na podporu umenia (ďalej len „FPU“) prijala list, ktorým sa na mňa obraciate so žiadosťou o začiatok diskusie o systematickej podpore významných celoslovenských projektov.

V úvode svojho listu konštatujete, že by ste radi začali diskusiu o podpore Vášho projektu „Akadémia divadelných tvorcov.“ Dovolím si Vás informovať, že posudzovanie akejkoľvek predložených žiadostí nie je v mojej pôsobnosti, ani mojich kolegov a kolegýň, ale výlučne v kompetencii členiek a členov odbornej komisie pre daný program, ktorých rozhodnutie plne rešpektujem a akceptujem. Ak teda má niekde diskusia začať, tak rozhodne nie na pôde FPU, ale v prvom rade v samotnej divadelnej obci, odkiaľ sú nominovaní aj členovia a členky odborných komisií. Ak projekt Akadémie divadelných tvorcov nemá dlhodobo ich podporu, problém rozhodne nie je na strane FPU. Nehovoriac o tom, že na Slovensku existujú aj iné divadelné ceny, ktoré sa o podporu z FPU uchádzajú, preto by bolo absolútne nenáležité, aby akýkoľvek spôsobom FPU začínal preferovať jednu z nich na úkor nejakej inej.

Samozrejme, FPU nemá problém sa akejkoľvek zmysluplnej diskusii pridať a poskytnúť odborné stanovisko v rámci svojich kompetencií a pôsobnosti. Za FPU môžem konštatovať, že by bolo rozhodne užitočné diskutovať o viaczdrojovom financovaní pri projektoch akými sú divadelné ceny, ale aj na tému, či je vo verejnom záujme podporovať jednorazové podujatia absolútne uzavreté pre verejnosť. Určite budeme vedieť debatovať aj o tom, či by veľká časť podpory z FPU na takéto projekty mal byť jednoducho presunutá do inštitúcií, ktoré z nej majú priamy alebo nepriamy prospech. Napríklad, uvádzate, že Slovenské národné divadlo podporuje cenu Akadémie divadelných tvorcov, preto sa dá predpokladať, že sa bude podieľať aj finančným plnením na jej realizácii a nebude očakávať, že na tento účel mu bude poskytnutá podpora z FPU.   

Pokiaľ ide o iné projekty (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, či iné podujatia), každý z nich spĺňajúci stanovené podmienky, ktorý v súťaži s inými projektami získa odporúčanie odborných komisií, môže získať podporu až na tri roky. Po tomto opatrení roky volala kultúrna obec, teraz ho má v dispozícii už niekoľko rokov, preto ho stačí iba využiť. Tento mechanizmus podpory už existuje, preto nerozumiem, aké iné záruky má v tomto smere FPU divadelnej obci poskytovať. V mnohých krajinách takáto viacročná forma podpory vôbec neexistuje, FPU patrí v tomto zmysle rozhodne k výnimkám.

Akýkoľvek iný typ vyčleňovania projektov ako v súťaži je pre FPU neprijateľný, pretože by jednoznačne išlo o netransparentné konanie, ktoré by mohlo byť úplne oprávnene pokladané za exploatáciu verených zdrojov prostredníctvom klientelistického presadzovania partikulárnych záujmov na úkor tých verených. Ak má FPU zachovať princíp rovnosti a otvorené pole na realizáciou projektov pre kohokoľvek, kto príde s dobrým projektom, nemôže časť peňazí rozdeľovať na vopred definované projekty a tváriť sa, že takto „predzjednaná“ harmónia je v súlade s duchom zákona o FPU.

Rád by som zdôraznil, že FPU sa s radosťou zapojí do akejkoľvek diskusie, ktorá bude konštruktívna a založená na demokratickom predpoklade, že FPU ako verejnoprávna inštitúcia je tu pre všetkých, pričom sa nemôže uzatvárať a zastupovať záujmy iba niekoľkých.

Srdečne pozdravujem,

Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ Fondu na podporu umenia

Na vedomie:
Rada FPU
Ministerstvo kultúry SR