Príhovor prezidentky Viki Janouškovej
17. 9. 2022

“Na záver svojho pôsobenia, ako autorka myšlienky Akadémie a jej prezidentka v prvých
dvoch obdobiach, skúsim redefinovať zámer Akadémie a zhrnúť skúsenosti s týmto projektom, cítim to ako zmysluplné. A začnem osobne: 

I.
analyzovať, plánovať je druhá podstata a náplň dramaturga, no ja už som mala po krk plánovania a manažmentu, preto som odišla od divadla (Ticho a spol.), ktoré som založila…

 poviete si, prečo si sa teda pustila do projektu Akadémie, ktorý má v sebe LEN A VÝLUČNE analytické a manažérske výzvy…? 

lebo som človek, ktorý výrazne dôveruje svojej intuícii
vedela som, že ¾ problémov, ktoré som dovtedy riešila ako riaditeľka divadla, pramenilo z nefunkčnej komunity a už som sa nemohla pozerať na to, že sa neposúvame ako komunita ďalej, že sa motáme dookola ako slepé veľkonočné húsatká…!
- to čo bolo pred pár rokmi jasné, kroky a procesy, o ktorých nebolo treba diskutovať, dnes ako keby sme prestávali čo i len tušiť, že ich treba urobiť…
– resp. netušíme, že ich môžeme urobiť MY…! a to je možno ešte horšie…

 no to, k čomu som za tieto 4 roky prišla, to som na začiatku netušila vôbec a toto poznanie je pre mňa plácou, odmenou za moju päťročnú dobrovoľnícku námahu… 
napriek tomu sa so svojou plácou s Vami podelím:

ide totiž o zásadné ohnivko, ktoré mi pri viacerých situáciách v našej komunite vlastne chýba, neprišlo k nemu nikdy (!):  

NIKTO SA NIKDY VEREJNE NEZASTANE NIKOHO, AJ KEĎ S TÝM ČLOVEKOM SÚHLASÍ! A ČO JE MOŽNO EŠTE HORŠIE, ZABUDLI SME, AKO SA TO ROBÍ…!

- … T. z. nemáme potrebu zastať sa svojej vlastnej hodnoty, a to akejkoľvek, nevieme sa zastať kolegu, projektu, atď., vnímame to ako jeho problém, spolu s Douglasom Adamsom by som tento jav nazvala PNJ (problém někoho jiného). A toto je jav, ktorý potom vytvára pocit bezhodnotovosti našej komunity… - Zamyslite sa, prosím… koľkokrát ste zdvihli hlas, keď bol kolega osočený a buď tam nebol a nemohol sa brániť alebo zostal v tom sám…

Ja som toto zažila v Akadémii niekoľkokrát na vlastnej koži a poviem Vám, toto je prapôvodná príčina, prečo som už trochu unavená. Je to totiž každodenná konfrontácia s mojimi hodnotami a viem, že ako prezidentka reagovať musím vždy, a nemôžem mávnuť rukou, a byť ticho… - Takže teraz si vyberám oddych, kolegovia. Neodchádzam z Akadémie, ale chcem na chvíľu z boku a z odstupu sledovať, čo sme sa za tých 4 až 5 rokov naučili.

a mojím SÚKROMNÝM odkazom do ďalších dní Akadémie i celej našej komunity je: každý deň si urobme cvičenie a zastaňme sa nejakej hodnoty, ktorá nám robí radosť, resp. ju považujeme za potrebnú… nemlčme.

II.
A teraz preskočím zo subjektívneho slovníka na objektívnejší a pokúsim sa odkomunikovať niekoľko základných odkazov:

II. a)
Sme dobrovoľné združenie ľudí, ktorí sú ochotní venovať čas a energiu spoločným problémom..
Cieľom Akadémie teda, okrem projektov zreteľných  aj navonok (CENA), je pomenovať zásadné komunikačné nedorozumenia, ktoré bránia prirodzenému toku divadelného života a otvárať na tieto témy diskusie. 

A TAK POZOR! Akadémia nemá nahrádzať žiadnu existujúcu inštitúciu!

Takto teda treba pozerať na projekt Ceny, ale aj ostatné témy, ktoré chceme a budeme otvárať, napr. aj na dramaturgicko-teatrologickej platforme, či platforme zriaďovaných a nezávislých divadiel… Čiže nemáme ambíciu otvárať teoretické témy, ktoré niekto už rieši, a rieši korektne, resp. adekvátne. Otvárajme tie, v ktorých cítime logickú prešmyčku, kde vidíme problém a nie je riešený nikým iným.

Ešte inak povedané, keby nejaká inštitúcia platená z našich daní prejavila záujem o organizovanie Ceny, ja by som bola najšťastnejším človekom na svete…! - My by sme sa mohli pustiť do iných tém a projektov, ktoré potrebujú súrne riešenie… toto cítim ako úlohu Akadémie.

II. b)
Druhý zásadný uhol pohľadu, akým sa na náš divadelný život potrebujeme pozrieť je, že tieto témy potrebujeme otvárať nekonfrontačne. - Jednak aby vôbec malo zmysel ich otvárať a následne, aby sa dali vôbec riešiť… v širšom slova zmysle, aby sme sa naučili viesť dialóg vecne a nekonfrontačne. To je niečo, čo málokto z nás ovláda dostatočne…

Čiže suma sumarum

  • po prvé: nenahrádzame žiadnu inštitúciu, púšťame sa do tém, ktoré cítime, že nie sú nastavené korektne alebo nie sú riešené vôbec,
  • po druhé: učíme sa viesť dialóg nekonfrontačne

- a tretí bod, vyplýva z predchádzajúcich dvoch a už som ho spomenula v súkromnejšej časti, a je naozaj zásadný: zbavme sa, prosím, syndrómu vnímania PNJ (problém někoho jiného…!) a staňme sa my tvorcami našej divadelnej reality a jej toku.

II. c)
A teraz aj pozitívnejšie:
Pravdou je, že som narazila na menej komunikačných  problémov, ako som na  začiatku pri vzniku Akadémie čakala. A nebola by som korektná, keby som tvrdila, že som bola v tom sama. Nie. V ADT, i našom divadelníctve je množstvo ľudí, ktorí boli nápomocní a ústretoví - keby neboli, nespravíme toľko roboty, ktorú už za sebou bez debaty máme. -
A ešte jeden poznatok: stav našej komunikácie - minimálne v činoherných kruhoch, v ktorých sa ADT v týchto rokoch pohybovala v rámci projektu Ceny, je zásadne iný, prirodzenejší. A myslím to vážne. Mnohé divadlá, či projekty boli doteraz mimovoľne z komunity vytláčaní a už nie sú (Divadlo z pasáže je už na základe 1. ročníka Ceny pevnou súčasťou komunity, projekty súkromných divadiel, či Shakepearovských slávnosti takisto)…

I I. d)
Posledná poznámka: Pohybové divadlo a hudobno-dramatické to ešte len čaká…! Bábkové divadlo vnímam ako súčasť komunity používajúcej aj prostriedky činohry, a tak sme ich už v prvom kole zahrnuli do projektu Ceny.  - Je na nich, či a ako sa v iných projektoch budú potrebovať vydeliť, či mapovať po svojom bábkarske prostriedky, no také projekty už existujú, napr. Bábkarská Bystrica, atď. … Zároveň však  všetci vnímame, že bábkarské prostriedky začínajú nebadané prekĺzavať aj do čisto činoherného prostredia, a to vnímam ako nesporné vzájomné obohacovanie, ku ktorému sme prispeli!… 

ZÁVEROM:

Moj odkaz do ďalších dní Akadémie i celej našej komunity by som si priala aby bolo:
každý deň si urobme cvičenie a zastaňme sa nejakej hodnoty, ktorá nám robí radosť, resp. ju považujeme za potrebnú…

KAŽDÝ DEŇ, PROSÍM, JEDNO CVIČENIE…!

K tomuto odkazu hľadajme ešte cestu, tú sme ako Akadémia nastúpili už počas prehliadky v apríli 2022 pri okrúhlom stole: obráťme procesy v tejto krajine…! Nie zhora nadol, ale zdola nahor – vytvárajme procesy, na ktorých sa budeme ako obec zúčastňovať a nečakajme, prosím, na osvietených ministrov, či vlády. – Ak budeme len čakať, zarastieme machom…!

– Návrh Akadémie na vznik Rady pre divadlo je určite v tomto duchu správnou cestou, ale môže byť aj formou spolupráce na jednotlivých témach – napríklad aj stretnutie profesijných združení „živého umenia“ dňa 17. 9. 2022 a jeho témy: dohovor na prioritách združení pri riešení aktuálnych problémov a ich zverejnenie, i téma znovunavrátenie média divadla do učebných osnov, čo vnímam ako svoje posledné kroky na ceste spolu s vami…

ĎAKUJEM VÁM VŠETKÝM, OBIDVOM PREZÍDIÁM I ČLENOM ZA SPOLUPRÁCU, ZA TÝCH NESMIERNE BOHATÝCH 5 ROKOV A DRŽÍM NÁM PALCE.

Viki Janoušková
Bratislava, 17. 9. 2022”

...viac o akadémii
Tlačová správa v 2 častiach – 19. 4. 2022. Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice...
1) Čo nás čaká...? 2) A čo už sme v rámci Prehliadky absolvovali...?
Čítať viac
Okrúhly stôl na tému: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?
Okruhy tém: - Ako podľa vašich skúseností funguje nastavovanie kultúrnej politiky zhora a ako zdola? - Aká je Vaša vízia, že by mala ideálne fungovať? - Ako sa pozeráte na "tretinový model pokrytia nákladov na projekt" z pohľadu teórie a ako z pohľadu aktuálnej praxe na Slovensku.
Čítať viac
Pripomenutie minuloročnej Ceny Akadémie in memoriam prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej.
Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice... aj keď nás čaká ešte 6 predstavení a 2. 5. slávnostný večer vyhlásenia víťaza Ceny 2020/21... Dovoľte v tomto polčase pripomenúť minuloročnú Cenu Akadémie in memoriam, ktorú Akadémia udelila zosnulej prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej. Pripomenieme si ju krehkým, no odborne jednoznačným oslovením jej súputničky prof. Boženy Čahojovej. Ďakujeme za tie slová, Boženka...!
Čítať viac
Tlačová správa - Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21
Bratislava, 2. apríl – 2. máj 2022 v spolupráci so SND, Ticho a spol., A4, LAB VŠMU a pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Motto Prehliadky: To, že sme rok a trištvrte museli každý sám bojovať proti beznádeji, muselo v našich mysliach zanechať nejakú stopu... snažíme sa uchopiť, kadiaľ nás to vedie a hľadáme tie cesty nádeje aj spolo
Čítať viac
...čítať viac oznamov