Všetko dobré, kolegovia, v novom roku, roku divadla!

Rada by som ako prezidentka artikulovala, čo vnímam ako najväčšiu úlohu a možný prínos Akadémie nielen v tomto roku (okrem Ceny, ktorá to však svojím nastavením má imanentne v sebe): meniť tón a dôraz verejného diskurzu z ťahu Pre seba na Pre nás. Pokúšame sa posunúť a rozširovať pole SPOLOČNÉHO… A som nesmierne rada, že v prípravných fázach, i celom priebehu Ceny tieto signály mali pozitívnu odozvu a vyvrcholili pre mňa v manifeste spolupatričnosti na večere odovzdávania Ceny, a dokonca pokračujú podporou nášho Otvoreného listu.
Tí, čo ho už podporili, ďakujeme, kolegovia!
- Ešte stále sa dá podporiť TU: https://www.peticie.com/vyjadrenie_podpory_cene_akademie_divadelnych_tvorcov?uv=19746467&fbclid=IwAR3XpjHzn5G_T4Cxi2DyWD7I9vhCIpZBYOi4gOS6SYsNuAursmAt90D3pBU

Napriek tomu, že FPU nepodporilo projekt Ceny dostatočne, nerezignovali sme, pokračujeme v komunikácii s divadlami a máme v 2. ročníku Ceny prihlásených 34 divadiel, čo je viac, ako minulý rok… Na deň 21. 2. resp. 22.2. pripravujeme stretnutie komisií. Do tohto dátumu musíme vedieť, či vieme spustiť 1. kolo, veríme, že aspoň toto sa podarí. - Na tento deň zároveň zvolávame Valné zhromaždenie členov, s ktorými chceme prediskutovať ďalší postup a aktivity. - Kolegovia, aj nečlenovia, ste vítaní!

No a v neposlednom rade sa tešíme, a ďakujeme SND, že pozvala 14-ku nominovaných z prvého ročníku na hosťovanie v tomto roku 2020 - darček pre nás divadelníkov i fandiacu kultúrnu verejnosť.

Prajem ešte raz zmysluplný rok 2020!

...viac o akadémii
Otvorený list
Vážený kolega, kolegyňa, obraciame sa na Vás s prosbou o vyjadrenie podpory projektu Cena Akadémie divadelných tvorcov.
Čítať viac
Deadline na prejavenie záujmu o účasť v Cene Akadémie 2019/20
Kolegovia, neváhajte, stačí dať vedieť na našu mailovú adresu!
Čítať viac
Deadline na prejavenie záujmu o účasť v Cene Akadémie 2019/20
Kolegovia, neváhajte, stačí dať vedieť na našu mailovú adresu!
Čítať viac
Poznáme prvého držiteľa Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019!
Prvý ročník projektu Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019 dospel k svojmu vrcholu.
Čítať viac
...čítať viac oznamov