Motto: Častokrát sa vídame, no málo vieme o svojich názoroch.
(V. J.)

Hodnotové i odborné kritériá v našom divadelnom spoločenstve vykazujú v súčasnej dobe značnú rozkolísanosť. Akadémiu divadelných tvorcov sme založili ako verejnoprospešnú záujmovú organizáciu, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej divadelnej kultúry a ktorá by diskusie chcela iniciovať.
Tento svoj úmysel sme začali odvíjať jednak založením pracovných Klubov Akadémie (viď predbežne v oznamoch).

Vlajkovým projektom je založenie každoročnej celoštátnej Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny, ktorá zohľadňuje tvorbu všetkých divadiel na Slovensku, ktoré o ňu prejavia v danej sezóne záujem.

  1. kolo Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19 máme za sebou, hodnotenia regionálnych komisií viď TU (Východ, Stred, Západ, BA I., BA II.).

Inscenácie nominované do 2. kola
Všetkým nominovaným blahoželáme!

Vrcholová komisia mala prvé pracovné stretnutie dňa 3. 9. 2019 a od toho dňa vstúpila Cena Akadémie do svojho 2. kola.

Spoluorganizátorom Ceny Akadémie je Literárny fond.
Projekt Ceny Akadémie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

...viac o akadémii
Výzva na prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie
Otvárame prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2019/2020.
Čítať viac
2. stretnutie riaditeľov divadiel na Divadelnej Nitre
Zápisnica č. 2 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 28. 9. 2019
Čítať viac
Stretnutie riaditeľov divadiel
Klub zriaďovaných divadiel Akadémie pozýva riaditeľov na 2. stretnutie, bude sa konať v rámci Divadelnej Nitry.
Čítať viac
Vrcholová komisia
Cena vstúpila do 2. kola, zasadla vrcholová komisia.
Čítať viac
...čítať viac oznamov