Motto: Častokrát sa vídame, no málo vieme o svojich názoroch.
(V. J.)

Hodnotové i odborné kritériá v našom divadelnom spoločenstve vykazujú v súčasnej dobe značnú rozkolísanosť. Je niekoľko uzlových bodov, kde sa v komunite sporadicky prejaví názorový diskurz o súčasnej slovenskej divadelnej tvorbe: Ocenenia DOSKY, Ceny a Prémie Litfond-u a Festival Dotyky a spojenia v Martine, no možnosť vedenia kontinuálneho dialógu alebo dokonca okamžitého reagovania na aktuálne témy, či nezrovnalosti spoločenského a odborného vývoja, komunita divadelníkov postráda. A tak Akadémiu divadelných tvorcov zakladáme ako verejnoprospešnú záujmovú organizáciu, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej divadelnej kultúry a ktorá by diskusie mohla iniciovať.

Tento svoj úmysel chce Akadémia začať odvíjať od založenia každoročnej celoštátnej Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny, ktorá by zohľadňovala tvorbu všetkých divadiel na Slovensku, zmapovala ju v danej sezóne a následne tieto inšpiratívne inscenácie predstavila organizovaním viacmesačnej prehliadky.

ČLENOVIA AKADÉMIE:
prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, PhD.; doc. Mgr. Miroslav Ballay; Mgr. art. Juraj Benčík; Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD., Mgr. art. József Czajlik; Mgr. art. Peter Čižmár; Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová, Mgr. art. Michal Ditte, Mgr. art. Viera Dubačová, Mgr. art. Boris Farkaš, Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, Mgr. art. Miklós Forgács; PhD., MgA. Marek Godovič PhD., Mgr. Judita Hansman; MUDr. Géza Hizsnyan; prof. Ida Hledíková, PhD., MgA. Viki Janoušková; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; PhDr. Elena Knopová, Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art.; Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.; PhD., Dana Košická, PhDr. Peter Kováč; Mgr. art. Monika Kováčová; Mgr. art. Ľubomíra Krkošková; doc. Zuzana Kronerová, Mgr. art. Michal Legíň; Mgr. art. Veronika Malgot; Mgr. Tatiana Masníková, Mgr. art. Lucia Mihálová; Mgr. Michaela Mojžišová, Ing. Matúš Petričko, PhD., prof. Roman Polák, PhDr. Miron Pukan, PhD.; Klaudyna Rozhin; Mgr. Ivan Sogel; Mgr. art. Jana Strnisková-Mikulášová; Mgr. Rastislav Šenkirik; prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.; Mgr. Martin Timko Art.D.

Čítať viac
VYHODNOTENIE CENY AKADÉMIE ZA OKRUH VÝCHOD
Komisia Akadémie divadla Východ v zložení: Tatiana Masníková, Karol Horák, Róbert Kobezda, Miron Pukan a Géza Hizsnyan hodnotila v sezóne 2018/2019 7 inscenácií štyroch prihlásených divadiel: Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov, Štátne divadlo Košice, Spišské divadlo, Spišská Nová Ves a Divadlo Thália, Košice.
Čítať viac
VYHODNOTENIE CENY AKADÉMIE ZA OKRUH BRATISLAVA 2
Komisia Akadémie divadelných tvorcov pre okruh Bratislava 2 v zložení Viera Dubačová, Lucia Mihálová, Vladimír Štefko, Boris Farkaš, Martin Timko hodnotila deväť inscenácií, ktoré prihlásili do Ceny Akadémie tieto divadlá: Činohra Slovenského národného divadla, Malá scéna STU, Antiteatro, Divadlo Prvý plán, Divadlo Prvý plán a Letné Shakespearovské slávnosti.
Čítať viac
Vyhodnotenie Ceny Akadémie za okruh Stred
Komisia Akadémie divadelných tvorcov Stred v zložení Miroslav Ballay, Ľubomír Bukový, Monika Kováčová, Peter Kováč a Daniel Straka hodnotili sedem inscenácií, ktoré prihlásili do súťaže o Cenu Akadémie tieto divadlá: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Slovenské komorné divadlo v Martine, Bábkové divadlo na Rázcestí a Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici.
Čítať viac