PREHLIADKA INSCENÁCIÍ NOMINOVANÝCH NA CENU AKADÉMIE 2020/21
v Bratislave, 2. apríl – 2. máj 2022

Prehliadka úspešne prebehla - Cena Akadémie 2020/21 pozná víťaza!
Viac TU: https://www.adt-theatre.sk/clanky/pozname-historicky-druheho-drzitela-ceny-akademie/

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE PREHLIADKY
očami vrcholovej komisie Ceny Akadémie 2020/21

Ukazuje sa, že aj napriek obmedzeniam v oblasti kultúry, divadlo (aj kultúra) naďalej žije a tvorí. Ale covidové roky ho poznamenali a bude potrebovať nejaký čas, aby sa vrátilo do pôvodnej kondície. Napriek tomu vznikla séria pozoruhodných a veľmi rôznorodých divadelných inscenácií. Pestrosť a rôznorodosť divadelných poetík a použitých výrazových prostriedkov je nesporne pozitívna skutočnosť, ale pre komisiu v rámci vzájomného porovnávania a hodnotenia to bola veľká výzva. Zaujímavé je, že medzi dielami, ktoré sa dostali do finále (čo už samo osebe je určitým ocenením) výrazne prevažujú autorské projekty nad interpretačným divadlom (divadelná hra ako východisko inscenácie sa objavila v tzv. klasickom zmysle slova iba v dvoch prípadoch: Hriech/Její pastorkyňa a Druhá smrť Jany z Arcu, čiastočne ešte v inscenácii Borodáč alebo Tri sestry). Polovicu z desiatich inscenácií, ktoré postúpili do záverečného kola súťaže, tvorili produkcie tzv. nezávislých, resp. nezriaďovaných divadiel. Ich tvorivý potenciál (napriek ekonomickej zložitosti ich existencie) jednoznačne rastie. Čo sa týka tematického zamerania javiskových výpovedí: takmer všetky inscenácie viedli dialóg s minulosťou.

Viaceré inscenácie z divadelnej sezóny 2020/2021 v rámci súčasnej perspektívy (žiaľ, žijeme v tieni vojny) vyznievali priam vizionársky. Zrejme naše kolektívne nevedomie vyhodnotilo vojnovú a totalitnú hrozbu skôr, než prepukla v svojej najagresívnejšej podobe a upozornilo na ňu prostredníctvom analógie. Dnes inscenácie ako Swing Heil!Dukla, údolie smrtiMilada či Svetlonos a Druhá smrť Jany z Arcu vyznievajú veľmi súčasne a bolestne.

Mnohé divadelné projekty boli zároveň aj projektmi výskumnými, stali sa príkladom výskumu v umení: najviac Borodáč alebo Tri sestry, ale tiež D1 (pracovný názov)Swing Heil!MiladaDukla, údolie smrtiČepiec a v istom zmysle aj Svetlonos.

Cena Akadémie je neoddeliteľnou súčasťou reflexie, ktorú vnímame čím ďalej tým viac ako potrebný, aj keď dnes do istej miery opomínaný proces. V záplave informácií a správ ako by začínalo byť tak trochu jedno, čo kto povie – a o divadle dvojnásobne – veď koho to zaujíma? Tomuto relativizmu však je potrebné čeliť.

Ako divadelníci by sme nemali rezignovať na to, čo si o nás myslia teatrológovia, kritici a kolegovia. Snaha menovať odborné komisie a posudzovateľov, ktorí následne poctivo zhliadnu a vyhodnotia to najzaujímavejšie z celého Slovenska, je veľmi ambiciózna, no aj nevyhnutná. Ide o časovo, ľudsky a finančne náročnú vec, no zároveň o záslužný pokus – sme presvedčení, že tieto snahy okrem iného pomáhajú kultúrnej výmene a budovaniu kontextu.

CELÁ REFLEXIA TU:
https://www.adt-theatre.sk/clanky/sumarna-reflexia-vrcholovej-komisie/

Projekt Ceny Akadémie bol realizovaný v spolupráci s Literárnym fondom a podporený fondom LITA.

Prehliadka sa uskutočnila v spolupráci s divadlami: SND, Ticho a spol., A4, Lab VŠMU
ŠDKE Košice, DJGT Zvolen, Odivo a I. Martinka Banská Bystrica, SKD Martin, Divadlo Pôtoň, Nové divadlo Nitra, Dezorzovo lútkové divadlo, KADU a Činohra SND

Prehliadku podporili: BKiS a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
Mediálny partner Prehliadky: Rádio Devín.

...viac o akadémii
Tlačová správa v 2 častiach – 19. 4. 2022. Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice...
1) Čo nás čaká...? 2) A čo už sme v rámci Prehliadky absolvovali...?
Čítať viac
Okrúhly stôl na tému: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?
Okruhy tém: - Ako podľa vašich skúseností funguje nastavovanie kultúrnej politiky zhora a ako zdola? - Aká je Vaša vízia, že by mala ideálne fungovať? - Ako sa pozeráte na "tretinový model pokrytia nákladov na projekt" z pohľadu teórie a ako z pohľadu aktuálnej praxe na Slovensku.
Čítať viac
Pripomenutie minuloročnej Ceny Akadémie in memoriam prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej.
Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice... aj keď nás čaká ešte 6 predstavení a 2. 5. slávnostný večer vyhlásenia víťaza Ceny 2020/21... Dovoľte v tomto polčase pripomenúť minuloročnú Cenu Akadémie in memoriam, ktorú Akadémia udelila zosnulej prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej. Pripomenieme si ju krehkým, no odborne jednoznačným oslovením jej súputničky prof. Boženy Čahojovej. Ďakujeme za tie slová, Boženka...!
Čítať viac
Tlačová správa - Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21
Bratislava, 2. apríl – 2. máj 2022 v spolupráci so SND, Ticho a spol., A4, LAB VŠMU a pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Motto Prehliadky: To, že sme rok a trištvrte museli každý sám bojovať proti beznádeji, muselo v našich mysliach zanechať nejakú stopu... snažíme sa uchopiť, kadiaľ nás to vedie a hľadáme tie cesty nádeje aj spolo
Čítať viac
...čítať viac oznamov