01.07.2021

DISKUSIA - TÉMA: PROJEKTY CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU. PRÍSPEVOK - JURAJ BENČÍK

Súčasť diskusie na tému Projekty celoslovenského významu

Juraj Benčík, umelec, mím a pedagóg

  1. Ktoré sú podľa vás projekty, festivaly či iné aktivity v činohre, bábkovom divadle, opere a tanci, či reflexii divadla, ktoré vykazujú znaky celoslovenského významu, t. z. sú prospešné pre divadelnú obec ako celok?

(napr. Monitoring divadiel na Slovensku, Mloki – Mladí o kultúre inak, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, festival Dotyky a spojenie v Martine, festival Bábkarská Bystrica, Dosky, Cena Akadémie, Festival Bratislava v pohybe (24 rokov), PAN - festival pantomímy Liptovský Mikuláš (28 rokov), KREMNICKÉ GAGY - medzinárodný festival humoru a satiry (30 rokov), Festival Akademický Prešov (54 rokov), SCÉNICKÁ ŽATVA - Martin (100 rokov)

2.) Ktoré atribúty z nich robia projekty, ktoré presahujú hranice komunity a stávajú sa prospešnými pre celok divadelníctva? Ktoré atribúty týmto resp. iným projektom chýbajú, aby sa takými stali? 

Festival bábkového divadla VIRVAR - chýbajú financie, festival by mohol byť konfrontáciou slovenských bábkových divadiel s kultúrami Maďarska a Ukrajiny, prípadne východného Poľska, festival Bábkového divadla Košice. Dni tanca pre vás - mohol by sa stať priestorom pre konfrontáciu tanečnej divadelnej kultúry CELEJ krajiny pre svoje výhodné geografické umiestnenie, festival Divadla Štúdio tanca Banská Bystrica.

3.) Ako by ste si predstavovali zabezpečenie týchto celoslovenských projektov?

Osobitná kapitola MK SR s automatickou každoročnou dotáciou na podujatia celonárodného významu so  stanovenou výškou dotácie a presne stanoveným koeficientom jej nárastu v závislosti od inflácie. Bez potreby vypracovávať každý rok “projekt” zdôvodňujúci prečo sa má festival s dlhoročnou tradíciou opäť konať a podávať  “žiadosť o podporu” niečoho, čo má byť povinnosťou národnej kultúrnej politiky štátu - úbohé, ponižujúce a plytké!

4.) Súčasťou Ceny by mala byť aj prehliadka nominovaných inscenácií – viete si predstaviť, že by putovala po zriaďovaných divadlách? Ako by mohli priložiť ruku k dielu nezriaďované divadlá? 

Víťazné inscenácie by mali dostať špeciálnu dotáciu MK SR, aby bolo možné urobiť po Slovensku “šnúru” a zahrať ich v každom regionálnom zdrojovom centre kultúrnej identity, kde nie je profesionálne divadlo a kam dnes takmer nikdy ani žiadne nepríde (a v minulosti tam chodili pravidelne aj regionálne aj SND) Myjava, Púchov, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Rožňava, Veľký Krtíš, Lučenec, Levice, Nové Zámky

5.) Na čo by nemala podpora takýchto podujatí a aktivít pri nastavovaní backroundu zabúdať? 

Každé takéto podujatie by malo mať v dotácii aj peniaze na usporiadanie vzdelávacích aktivít, najlepšie aj s medzinárodným lektorským obsadením. Jedno špeciálne vzdelávacie podujatie medzinárodného rozmeru by bolo veľkým prínosom pre celú národnú kultúru. Napríklad STREDOEURÓPSKA DIVADELNÁ DIELŇA (deväťdňové podujatie v Levoči - Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Československo a Slovensko - každá krajina zastúpená jedným renomovaným umelcom - lektorom a frekventanti - profesionálni divadelní umelci do 36 rokov zo všetkých krajín, zmiešaní v každej z piatich tried - nové vzťahy, výmena skúseností, vzájomná inšpirácia, spoznávanie, komunikácia - tvorba spoločných projektov v budúcnosti, prekonávanie bariér, koniec izolacionizmu)

Ďakujeme.

Bratislava 30. 6. 2021