02.11.2021

List členky ADT - Zuzana Mišáková

V decembri 2019 som vďaka reportáži na RTVS zistila, že existuje Cena Akadémie divadelných tvorcov. Pre niekoho azda bežná záležitosť (cien je zdanlivo mnoho), pre tvorcov a divákov žijúcich v regiónoch prekvapenie. Začala som zisťovať, o čo tu vlastne ide a internet mi dal kusé informácie. Vzápätí som kontaktovala vedenie ADT a zrazu sa mi otvoril úžasný informačný kanál o dianí v divadelnom svete na celom Slovensku!

Divadlo nás spája – to je motto, pod ktorým tvoríme v Mestskom divadle Trenčín, o. z. V tomto duchu chceme komunikovať aj s našimi divákmi. Do veľkej miery sme však izolovaní vo svojom malom regionálnom súbore, ktorý vznikol z potreby divákov a tvorcov žijúcich mimo centra v regióne, ktorý ešte nikdy nebol tak divadelný ako v ostatných rokoch. A predsa nám niečo chýbalo. Napriek čiastočným kontaktom a informáciám od kolegov, ktorí tvoria aj inde, sme zostali osamotení vo svojej tvorbe i trápeniach vyplývajúcich z nezávislosti, regionálnosti, bez relevantnejšieho kontaktu s hlavným mestom (centrom divadelného života na Slovensku). Myslím si, že tu nepíšem len pocit nášho divadla.

Cena ADT zrazu poskytla priestor pre všetkých. Akadémia sa netrápi škatuľkovaním divadiel na také a také (zámerne nevymenovávam prekonané kategórie). Akadémia je otvorená a rozlišuje len dobré a zlé divadlo. Tak, ako je to vo vyspelom kultúrnom svete už dlhé roky a presne tak to má byť.

Osamotenosť divadiel mimo centra tiež narušila pandémia, ktorá prinútila rozdrobenú scénu komunikovať a vytvárať platformy, ktoré môžu byť jej zástupcami. A tu opäť pomohla ADT, na ktorej pôde vznikol okrem iného Klub nezávislých divadiel. Všetci vieme, ako veľmi sú tieto veci dôležité z hľadiska schopnosti formulovať a odovzdať svoje názory a potreby kompetentným na celoslovenskej úrovni, ale aj to, čo môžeme naopak spoločnosti ponúknuť my.

Nezažila som eufóriu z prvého ročníky Ceny ADT. O rozbehnutom vlaku som sa dozvedela až z reportáže. Nasledujúce dva ročníky boli postihnuté pandémiou. Inscenácie sme mohli vidieť z väčšej časti len online, kvalita zážitku utrpela … Napriek tomu pre mňa osobne zostala Cena akadémie najlepším prostriedkom, ako zistiť, čo sa deje v divadelnom svete na Slovensku. Cena akadémie je celosezónny projekt, a preto je iný ako všetky ostatné. Cena ADT je oknom do slovenského divadelného sveta, je spôsobom združenia tvorcov, je šancou na získanie nových kolegov, je reflexiou na tvorbu (čo je roky kameňom úrazu), je pohľadom na tvorbu všetkých ostatných. ADT je organizácia, ktorá významným spôsobom spája celé Slovensko, dokáže komunikovať a odovzdávať kontakty medzi tvorcami, smerom ku kompetentným a v neposlednom rade aj smerom k divákovi. Jednoducho: ADT a jej projekt Cena ADT významne pomáha rozvoju divadelného umenia na Slovensku.  A robí to celoplošne a celoročne.
Ďakujem za túto šancu pre nás všetkých. Prosím, nezahoďme ju. Rozviňme ju (každý za seba ako je v jeho schopnostiach a možnostiach) a vyťažme z nej maximum pre celý divadelný svet, ktorý sa potáca v agónii nielen kvôli pandémii, ale aj kvôli elektronizácii spoločnosti a fixácii na obrazovku. Ale to je už iná téma (návrat do divadiel – aj mladších ročníkov), ktorej by sa tiež ADT vďaka svojmu záberu a ľudskému potenciálu do budúcna mala chopiť. Inde šancu veľmi nevidím.

 

Zuzana Mišáková Moravčíková
28. 10. 2021