11.12.2020

z cyklu zamyslení - Michal Vajdička: Umenie na lopatkách

(z cyklu zamyslení členov komisií Ceny Akadémie 2019/20)

Netušil som, že v 21. storočí budeme musieť opäť obhajovať význam kultúry a jej úlohu v civilizovanej spoločnosti.

Čakal som, že politici sami pochopia aká nutná je podpora vzdelania a ako je nutné pestovať vzťah ku kultúrnym hodnotám. Ak sa nepoučili z nedávnej minulosti, mali by si vziať poučenie aspoň z tej dávnej a preštudovať pád Rímskej ríše. Jedným z dôvodov rozpadu Rímskej ríše bol aj neustály úpadok morálky. Stále počúvame o prázdnej špajzi, ale nikde som nezachytil diskusiu o kultivácii ducha. Kultúrnu sféru treba podporovať. Myslieť si, že keď pred chlapa z hladovej doliny postavíte fľašu slivovice, bravčové koleno a lístok do divadla, vyberie si dobrovoľne lístok do divadla, je naivné. Od nežnej revolúcie sme stále nič nevybudovali, ale nechali sme padnúť filmové štúdia na Kolibe, vzdali sme sa PKO, predali sme Istropolis, zavreli priestor divadla Astorka Korzo 90 na Suchom Mýte. Trenčín, krajské mesto, doteraz nemá profesionálne divadlo, vlastne ani Bratislava, ak si odmyslíme divadlá zriaďované priamo ministerstvom, alebo samosprávnym krajom. Historická budova SND sa rozpadá, čochvíľa sa začne rozpadať aj stará Novostavba SND. Tam kde stálo legendárne divadlo Stoka, parkujú teraz autá a mohol by som pokračovať ešte veľmi dlho. Treba si už uvedomiť, že kultúra k u l t i v u j e. Rovnako ako treba kultivovať pôdu, aby sa na nej darilo vypestovať zdravú a bohatú úrodu, treba kultivovať aj spoločnosť. Ak chceme aby bola spoločnosť zdravá, civilizovaná a solidárna potrebuje poznanie, vieru, vedu, umenie, filozofiu, právo, ale najmä morálku. Okrem budovania morálky, umenie zohráva dôležitú úlohu aj pri rozvoji osobnosti. Prináša poznanie, učí empatii, rozvýja myslenie a kreativitu, pomáha chápať zložitosť sveta. Umenie pracuje so symbolmi, abstrakciou a fantáziou, pomáha nám vidieť za roh. V kreatívnom priemysle pracuje šesťdesiatšesťtisíc ľudí, ktorí v dôsledku bezpečnostných opatrení prišli o možnosť vykonávať svoje zamestnanie. Je dôležité na nich nezabúdať. Sú to všetko výnimoční, obetaví a talentovaní ľudia, ktorí si dobre uvedomujú význam kultúry. Ich ekonomický prínos do štátnej kasy nie je zanedbateľný. Často však bojujú s existenčnými problémami aj bez súčasných obmedzení. Rozpočet na kultúru by sa mal zdvojnásobiť, aby bolo umenie dostupné po celej krajine, čím by sa určite znížili veľké regionálne rozdiely a zmiernil nárast extrémizmu v spoločnosti. Je to veľmi podstatné a nie je to veľa. Veď len PPA (Poľnohospodárska platobná agentúra) v minulom roku vyplatila žiadateľom trojnásobok rozpočtu celého ministerstva kultúry. Peniaze investované do kultúry sa časom zhodnotia. Vážme si a podporujme slobodu slova. Buďme radi, že nám má stále niekto chuť nastavovať zrkadlo. Veď aj vďaka tomu sa staneme lepšími.