03.05.2022

Poznáme historicky druhého držiteľa Ceny Akadémie!

Akadémia odovzdala v pondelok 2.5. 2022 počas slávnostného galavečera v Modrom salóne Slovenského národného divadla dve  Ceny.

Protagonistami večera boli tvorcovia inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie, v moderovanej diskusii sa vyjadrili svoje postoje k témam ako  tvorba inšpirovaná  dokumentárnymi, či autobiografickými materiálmi či následne vnútorná potreba divadelnej reflexie…

Následne zverejnila Akadémia i držiteľa mimoriadnej Ceny za aktuálny počin – je ním Lumír Mati z Hudobnej únie Slovenska:
„Naša divadelná komunita sa začala organizovať našťastie už rok pred pandémiou, teda o minútu 12.– No Mimoriadnu Cenu Akadémie odovzdávame človeku, manažérovi a producentovi Hudobnej únie Slovenska,  ktorý tento proces posunul ešte o level vyššie, nielenže sa počas celej pandémie venoval komunikácii s MK SR a s konzíliom odborníkov ohľadom protipandemických opatrení, ale cez túto tému sa mu  podarilo historicky prvý krát štrukturovane spojiť celú živú kultúru - zriaďovanú aj nezávislú, a to naprieč všetkými druhmi umenia. Ukázal nám, že to ide…! – Pán Lumír Mati z Hudobnej únie Slovenska. Ďakujeme.“ Viki Janoušková, prezidentka Akadémie

Vyvrcholením večer 3. ročníka projektu Cena Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021 bolo vyhlásenie vrcholovej komisie v zložení teatrologičky Nadežda Lindovská a Zuzana A. Ferusová, scénograf  Peter Čanecký, režisér Juraj Nvota, dramaturg  a hosť z ČR - riaditeľ CED Brno Miroslav Oščatka. Vrcholová komisia z 9 zúčastnených inscenácií z vyhlásila víťaza, odporučila Akadémii divadelných tvorcov udeliť

Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/21

dielu D1 (pracovný názov) 
Slovenského komorného divadla v Martine  
z dielne autora a režiséra Lukáša Brutovského

za výnimočný autorský vklad, výraznú režijnú prácu s oporou v scénografii, originálnu tanečnú zložku, ktoré s invenčnými hereckými kreáciami vytvorili vnútorne kompaktnú, strhujúcu výpoveď o našej najnovšej histórii. 

Tretí ročník projektu Ceny Akadémie sa konal v nepokojných a nestálych časoch, po období, ktoré bolo pre kultúru v mnohých ohľadoch až existenčne ťažké. Napriek tomu sa Akadémii  podarilo v priebehu apríla úspešne zorganizovať historicky prvú Prehliadku nominovaných  inscenácii, ktorej sa zúčastnilo 9 divadelných diel, prezentovaných v 4 bratislavských divadlách.

Zhodnotenie slovami prezidentky Viki Janouškovej z prejavu na gala večere.

„Budovaním Akadémie, projektom Ceny i Prehliadky sme sa pokúsili ukázať nám divadelníkom, ako je na tom naša sebaúcta a sebahodnota.

Aký to bude obraz navonok, záleží v konečnom dôsledku od toho, ako budeme v stave ako komunita vnímať jej potrebnosť a oceňovať jej nastavenú korektnosť.
Táto Prehliadka ukázala, že sme ochotní pre tento obraz komunity obetovať aj vlastné prostriedky…! - Kolegovia, ďakujem Vám všetkým, za túto rodiacu sa jednotu a silu…!“

(…) No zároveň, aby sme vedeli túto cestu nastúpiť, potrebujeme v sebe nájsť odvahu a ochotu neustále vystupovať zo zabehaných koľají, aj v komunitnej komunikácii, nielen pri tvorbe, a len potom projekty, ktoré medzi nami vyklíčia môžu mať aj širší, kultúrny či spoločenský dosah…!“

 Záverečnú reflexiu 3. ročníka očami vrcholovej komisie si budete môcť prečítať TU: adt.theatre.sk

Pre tých, ktorí sa nezúčastnili slávnostného večera, v blízkej dobe odvysiela Rádio Devín aj krátený záznam z diskusie.

Projekt Ceny Akadémie divadelných tvorcov spoluorganizuje Literárny fond a podporila ho Nadácia LITA.

Projekt Prehliadky vznikol vďaka podpore všetkých nominovaných divadiel,  najmä Slovenského národného divadla a divadla Ticho a spol..
Záštitu nad Prehliadkou prebral primátor hl. mesta Bratislava pán Matúš Vallo, podporená bola magistrátom hlavného mesta Bratislavy, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Hlavným mediálnym partnerom projektu je Rádio DEVÍN.