12.03.2020

Reakcie na Otvorený list Akadémie

Ďakujeme, kolegovia, za podporu! :) Znenie otvoreného listu TU: https://www.adt-theatre.sk/oznamy/otvoreny-list/

“Plne podporujem aktivity Akadémie divadelných tvorcov a to najmä jej profesionálny, odborný a transparentný prístup k hodnoteniu inscenácií. Odborná ale aj laická verejnosť tak môže s plnou vážnosťou akceptovať udelenú Cenu Akadémie divadelných tvorcov.” doc. J. Letenay, dekan Divadelnej fakulty VŠMU

“Myslím, že ak Fond pre umenie podporuje vznik divadelných projektov a diel, je dôležité, aby projekty, ktoré takto vzniknú, mali možnosť byť ocenené na vysokej odbornej úrovni, až tým sa v profesnej rovine v istom zmysle dokončuje vyznenie diela a tiež zúročujú vynaložené finačné prostriedky. Výsledky Akadémie budú samozrejme spätne pre Fond užitočné pri ďalšom posudzovaní tvorcov a diel v ďalších obdobiach. Podporenie projektu Akadémie je teda pre Fond investícia do skvalitnenie jeho práce.” Jakub Nvota, režisér

“Vyjadrujem podporu Cene Akadémie divadelných tvorcov. Ide zatiaľ o jediné relevantné ocenenie inscenačnej tvorby divadiel na Slovensku (spojené s obojstrannou diskusiou na osi tvorcovia-kritici), pretože priebeh a výsledok Ceny je založený na systematickej a odbornej práci komisií a zahŕňa všetky prihlásené divadlá. Takéto ocenenie môže mať teda naozaj váhu a uznanie v domácom i medzinárodnom kontexte a dávať signál o slovenskom divadle a jeho kvalitách.” Elena Knopová, teatrologička

“Podpisujem, lebo samotný FPU dokolečka od nás žiada pri podporených projektoch výstupy ako napr. REFLEXIU ODBORNEJ VEREJNOSTI! A ja im už niekoľko rokov píšem do tejto kolonky, že čakáááme…” Monika Korenčiová, divadelná manažérka

“Podpisujem lebo v rámci slovenského divadelníctva je potreba rozširovat jeho tvorbu ako aj oceňovanie či kreativitu akadémie divadelných tvorcov.” František Balog, herec

“iIe o inštitúciu, ktorá chýbala a ktorej sa darí divadelníkov spájať a posilňovať tak cech dramatických umelcov.” Juraj Nvota, režisér

“Plne podporujem všetky aktivity Akadémie divadelných tvorcov, pretože nebývalým spôsobom prispela k reflexii a rozvoju divadelného umenia na Slovensku. Rovnako pozitívne hodnotím aj vznik Ceny Akadémie. Pri jej vyhodnocovaní, Akadémia divadelných tvorcov prejavila vysokú mieru odbornosti, transparentnosti a názorovej plurality.” doc. Peter Palik, ArtD., divadelný režisér

“Divadelná komunita potrebuje platformu, ktorá reflektujú súčasný divadelný jazyk a prejav a zároveň ho aj odborné podkúva. Ďakujem a držím palce do ďalších tvorivých dní.” Adriána Majka, kulturologička

“Podpisujem, pretože tu ešte nikdy nebol projekt, ktorý by tak odborne a transparentne pristupoval k hodnoteniu divadelného umenia.” Viktor Kollár, režisér

“Podpisujem lebo diskusia je dôležitá!” Zuzana Galková

“Vyjadrujem podporu zmysluplnému, konštruktívnemu, koncepčnému projektu.” Michaela Mojžišová, teatrologička

“Aj medzi divadelnými oceneniami by mala existovať súťaž. Dosky bez konkurencie nestačia.” Matej Mosko, divadelný recenzent

“Zlepšovanie stavu kultúry v našej krajine mi nie je ľahostajné a myslím si, že Akadémia sa na jej skvalitňovaní vo vysokej miere podieľa.” Matej Truban

“Neexistencia čohosi podobného, ako ADT, ako aj skutočne relevantného divadelného ocenenia, boli už roky pálčivým problémom. Konečne sa to mení. Či…?!” Ivan Martinka, herec, autor, režisér

“… lebo podpisom prispejem k tomu, aby si priatelia z FPU ešte raz a dôkladnejšie prečítali výzvu ADT a prehodnotili svoj terajší postoj. Ako člen hodnotiacej komisie v minulej sezóne ( aj napriek symbolickej odmene) som presvedčený, že Akadémia si to naozaj zaslúži!!!” Boris Farkaš, herec

“Podpisujem, lebo sa plne stotožňujem so znením otvoreného listu.” Šimon Spišák, režisér

“Teším sa, že nie len ja, ale väčšina divadelnej obce vníma Akadémiu divadelných tvorcov a jej projekt Ceny ako zmysluplný a pre zdravé fungovanie obce zásadný projekt.” Viki Janoušková, prezidentka Akadémie, autorka a dramaturgička