Kontakt

Akadémia divadelných tvorcov
Školská 14, 811 07 Bratislava

IČO: 51718197
č. ú.: SK48 0900 0000 0051 4673 0578

Kontaktná osoba:
Mgr. art. Veronika Gabčíková - Prezidentka Akadémie

akademia@adt-theatre.sk

Prihláška do Akadémie divadelných tvorcov na stiahnutie:
riadne členstvo: .doc, .pdf
čestné členstvo .doc, .pdf

Formulár prihlášky inscenácie do Ceny - pre divadlá - na stiahnutie:
.doc

Klub zriaďovaných / nezriaďovaných divadelníkov
diskusná platforma
kontakt na zriaďovaných (ASDO) Zuzana Hekel
kontakt na nezriaďovaných Jakub Nvota (predseda KND)
za Akadémiu Veronika Gabčíková (prezidentka ADT)

Klub teatrologicko - dramaturgický
diskusná platforma praktikov a teoretikov divadla

História:
Klub nezávislých divadelníkov sa koncom roku 2020 osamostatnil a vytvoril samostatné o. z. Klub nezávislých divadiel a má na rozdiel od Akadémie kolektívne členstvo.
Začiatkom tohto roka si predsedníctvo Klubu zvolilo svojho predsedu Jakuba Nvotu a podpredsedníčku Veroniku Gabčíkovú.
Na spájanie sa nezávislých divadelníkov sme čakali dlho - a dočkali sme sa. Tešíme sa, že projekt Klubov Akadémie sa ujal a priniesol ďalšie svoje ovocie. Akadémia divadelných tvorcov želá KND veľa síl v ďalšej činnosti a verí, že naša spolupráca bude rovnako podnetná, ako doteraz.
Zástupkyňou o. z. KND v Platforme pre kultúrny a kreatívny priemysel pri MK SR je Veronika Gabčíková.

Klub zriaďovaných divadelníkov pod vedením Romana Poláka, následne Zuzany Hekel sa rozhodol združiť riaditeľov zriaďovaných divadiel. Podarilo sa a títo sa dohovorili, že vstúpia do Asociácie divadiel a orchestrov (ASDO). Z Akadémie kontaktnou osobou na ASDO je Zuzana Hekel.
Zástupcom ASDO v Platforme pre kultúrny a kreatívny priemysel pri MK SR je Jaroslav Dóczy.