12.04.2022

Okrúhly stôl na tému: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?

Okruhy tém: - Ako podľa vašich skúseností funguje nastavovanie kultúrnej politiky zhora a ako zdola? - Aká je Vaša vízia, že by mala ideálne fungovať? - Ako sa pozeráte na "tretinový model pokrytia nákladov na projekt" z pohľadu teórie a ako z pohľadu aktuálnej praxe na Slovensku.

V piatok 8. 4. prebehla v Modrom salóne SND pracovná diskusia okolo okrúhleho stola na tému: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?.

Ponúkame krátky úryvok, ktorý podľa nás vystihuje zámer, atmosféru i naznačuje smer, ktorým sa uberala diskusia pri pracovnom okrúhlom stole, ktorý zvolala Akadémia divadelných tvorcov dňa 8. 4. o 14,00 v Modrom salóne SND a prináša aj konkrétny návrh Akadémie:

https://soundcloud.com/ondrej-kapralik/diskusia-ceny-akademie-vynatok

V zvukovom zázname zaznie príspevok predsedu TT SK Jozefa Viskupiča a reakcia moderátoriek Valérie Schulczovej a Adriány Cieślakovej.

Návrh Akadémie, ktorý predniesla pri Okrúhlom stole ako jedno z možných riešení situácie, keď „nikto nenastavuje a nemoderuje divadelný život na Slovensku“, v prepise znie:

„Vytvorme z členov „divadelnej podskupiny Platformy KKP“ niečo ako Radu pre divadlo, dajme podskupine smerom zospodu pridanú náplň, ustáľme jej zloženie aspoň na 2 roky a nastavme rytmus jej stretávania sa (napríklad 1 x za pol roka), nájdime miesto na jej sekretariát, dohovorme sa na pravidlách fungovania a hlavne nájdime financie na pracovné skupiny, nájdime do nich odborníkov a financie platené expertízy a služby (právnické, ekonomické).“

Pre tých, ktorých téma naozaj zaujíma, ponúkame aj zásadnú časť celej diskusie:

https://soundcloud.com/ondrej-kapralik/diskusia-ceny-akademie

Komunikáciu začatú pri okrúhlom stole sa Akadémia divadelných tvorcov podujala viesť aj ďalej, a tak veríme, že touto diskusiou proces nekončí, ale začína… :)

„Proces vytvárania vízie vývoja divadelníctva musí ísť zdola, kolegovia…!“ hovorí prezidentka Akadémie Viki Janoušková. „A výsledkom musí byť sebavedomejšia divadelná komunita…“

- Držme si palce, kolegovia.

Viki Janoušková
prezidentka Akadémie divadelných tvorcov

19. 4. 2022

Účastníci diskusie:

za MK SR: štátny tajomník Radoslav Kutaš, Matus Biescad riaditeľ IKP, za samosprávy: predseda TT SK Jozef Jofo Viskupic, Zuzana Ivašková vedúcu kultúry magistrátu BA sa ospravedlnila, za celoslovenské divadelné inštitúcie: riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete, za Ústav divadla a filmu SAV Zuzka Timčíková, za štátne divadlá: generálny riaditeľ SND Matej Drlicka a riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, za divadelné profesijné združenia: za ASDO Zuzana Hekel, za Klub nezávislých divadiel Veronika Gabčíková.

Moderátorkami boli Valéria Schulczová a Adriána Cieślaková.