17.06.2019

Akadémia na Dotykoch a spojeniach

Martin 18. 2. 2019 9:00 - 12:00 stručný program pracovného stretnutia

9:00 – 9:30 Privítanie a téma: Cena Akadémie prezentácia + diskusia

9:30 – 9:50 Kluby Akadémie

9:50 – 9:50 Klub nezávislých divadelníkov:

- Kryštof Koláček (ČR) predstaví Európsku asociáciu nezávislého
divadla (EAIPA)

- Štruktúra podpory Fondu na podporu umenia v oblasti divadla diskusia Klubu nezávislých divadelníkov Akadémie

10:50 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:00 Kritik a divadlo – prítomnosť a budúcnosť tohto vzťahu diskusia Teatrologického Klubu Akadémie