30.08.2019

Akadémia ukončila 1. kolo udeľovania Ceny Akadémie

Tlačová správa

Akadémia divadelných tvorcov, iniciatíva spájajúca osobnosti slovenskej divadelnej kultúry, ukončila 1 kolo svojho vlajkového projektu Cena Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19.

V tomto prvom, pilotnom ročníku udeľovania celoštátnej ceny (organizovanej v spolupráci s Literárnym fondom) na výzvu zareagovalo 27 divadiel z celého Slovenska (zriaďovaných i nezávislých), ktoré prihlásili 40 inscenácií. Tie boli hodnotené členmi piatich komisií rozvrhnutých do piatich regionálnych okruhov, pričom jedna komisia bola zložená z piatich členov. Výstupom práce hodnotiteľov je 5 komplexne spracovaných sumárnych reflexií o všetkých prihlásených inscenáciách, plne dostupných na webovej stránke Akadémie: https://www.adt-theatre.sk/.

Prínos hodnotení spočíva jednak v prieniku názorov a odlišných perspektív divadelných teoretikov aj praktikov na každú hodnotenú inscenáciu. V jednotlivých komisiách pracovali režiséri, dramaturgovia, dramatici, herci, kritici aj teoretici, pedagógovia a divadelní vedci pôsobiaci v divadlách a vzdelávacích a výskumných inštitúciách z celého Slovenska a rezonovali v nich aj mená ako napríklad Roman Polák, Vladimír Štefko, Jana Strnisková, Boris Farkaš, Elena Knopová, Karol Horák, Ondrej Kaprálik, Ľubo Bukový, Juraj Benčík a mnohí iní, dokopy 25 relevantných divadelných praktikov i teoretikov.

Za všetkých napr. Michaela Mojžišová, operná kritička, členka hodnotiacej komisie za okruh Západ si cení „skvelé diskusie a príjemnú spoluprácu s mojimi kolegami a kolegyňou v našej pracovnej skupine(…)Účasť v hodnotiacej komisii Akadémie divadelných tvorcov bola pre mňa inšpiratívna z viacerých hľadísk. Po dlhšej pauze som opäť zintenzívnila kontakt s činoherným divadlom a rozšírila si tak prehľad o dianí mimo prioritnej oblasti môjho profesionálneho záujmu (opera).

Na základe vzájomných diskusií a hlasovania v kruhoch jednotlivých komisií posielajú komisie do 2. kola Ceny Akadémie spolu 14 nominovaných inscenácií (v každom jednom hodnotiacom okruhu vybrali členovia komisií 2 až 3 postupujúce inscenácie).

Podľa hodnotiteľov je to vzorka mnohorakosti estetík, inscenačných prístupov, žánrových preferencií a uhlov nazerania na otázky o stave súčasného sveta a pocite jednotlivca v ňom. Inscenácie prinášajú témy, ktoré môžu v mediálnom a najmä širšom verejnom diskurze otvárať nové otázky a podnecovať k ďalším diskusiám.

„Táto vzorka je naozaj reprezentatívna a bol pre mňa pri diskusiách jednotlivých komisií zážitok vidieť, ako kolegovia sú schopní zanietene diskutovať o jednotlivých inscenáciách a ako im úprimne záleží, aby nominované inscenácie vytvorili čo najpresnejší obraz divadelnej tvorby v danom regióne “, podotýka na margo 1. kola Prezidentka Akadémie Viki Janoušková.

V týchto dňoch vstupuje Cena Akadémie do 2. kola, 5 členov vrcholovej komisie čaká úloha od septembra do konca novembra 2019 vzhliadnuť všetkých 14 nominovaných inscenácií a vybrať víťaznú inscenáciu.

Tá bude vyhlásená počas záverečného ceremoniálu s moderovanou diskusiou v piatok 13. decembra 2019 v Modrom salóne SND.