12.10.2020

Cena Akadémie divadelných tvorcov za sezónu 2019/2020

Cena je spustená v čiastkovom móde:

* samotná Cena (v zmysle víťaznej inscenácie) udelená nebude;

* uskutoční sa iba 1. kolo, v ktorom komisie vyberú v každom okruhu 2-3 inscenácie, ktoré budú mať nárok na označenie „Inscenácia nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov za sezónu 2019/2020“

* hodnotenie bude prebiehať v mesiacoch **september a okóber 2020** (v špecifických prípadoch, napr. site specific inscenácii alebo netradičnej letnej prevádzky je možné po individuálnej dohode aj skoršie hodnotenie, za predpokladu, že sa nám podarí zabezpečiť členov komisií)

* vyhlásenie výsledkov nominácií a písomný odborný výstup bude v polovici **novembra 2020**

Ďalšie informácie sledujete na našom facebooku: https://www.facebook.com/adt.theatre/.

Kolegovia, priatelia, jedno je isté: počas i po skončení budeme zomknutejší :)\

Držte sa!