20.09.2020

DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 2. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE (aktualizované)

V sezóne 2019/2020 sa do upravenej podoby Ceny Akadémie divadelných tvorcov (odloženie a skrátenie projektu kvôli zákazu hromadných podujatí v pôvodnom hodnotiacom období) prihlásilo 26 divadiel.

V okruhu Bratislava 1:

Divadlo Aréna
Divadlo Astorka Korzo 90´
Divadlo Prvý plán
per. ART
Divadlo Ticho a spol. Teatro Colorato

Príslušná komisia: Mgr. art. Matúš Bachynec, ArtD.; Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.; Mgr. art. Lucia Mihálová; Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.; Mgr. art. Michal Vajdička

V okruhu Bratislava 2:

Divadlo NUDE
KADU
Príchod Godota
Činohra SND Radošinské naivné divadlo

Príslušná komisia: Mgr. art. Viera Dubačová; Mgr. art. Juraj Hrčka; doc. PhDr. Nadežda Lindovská PhD.; Mgr. art. Jana Strnisková-Mikulášová; Mgr. Martin Timko, ArtD.

V okruhu Západ:

Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Divadlo Jána Palárika, Trnava
Divadlo Yarmat, Dolné Orešany
Nové divadlo, Nitra

Príslušná komisia: prof. Ida Hledíková, PhD.; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; Mgr. art Viktor Kollár; Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.; prof. Peter Pavlac

V okruhu Stred:

Bábkové divadlo Žilina
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
OZ Vlnoplocha, Banská Štiavnica
Slovenské komorné divadlo, Martin
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Príslušná komisia: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.; Mgr. art Zuzana Galková, ArtD.; MgA. Marek Godovič, PhD.; Mgr. Peter Himič, PhD; MgA. Viktória Janoušková

V okruhu Východ:

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
Divadlo Thália, Košice
Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
Prešovské národné divadlo, Prešov
Scéna Jorik Bábkového divadla v Košiciach
Štátne divadlo Košice

Príslušná komisia: MUDr. Géza Hizsnyan; Mgr. Róbert Kobezda, DiS. art.; Mgr. Tatiana Masníková; PhDr. Miron Pukan, PhD.; Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.