23.02.2020

DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 2. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE

V sezóne 2019/2020 sa do Ceny Akadémie divadelných tvorcov prihlásilo 33 divadiel.

V okruhu Bratislava 1:

Divadlo Aréna
Divadlo Astorka Korzo 90´
Divadlo Prvý plán
Hlava98
per. ART
Malá scéna STU
Divadlo Ticho a spol.

V okruhu Bratislava 2:

ATEMI
Divadlo NUDE
KADU*
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Príchod Godota
Činohra SND

V okruhu Západ:

Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Divadlo Jána Palárika, Trnava
Divadlo Pôtoň, Bátovce
Jókaiho divadlo, Komárno
Nové divadlo, Nitra

V okruhu Stred:

Bábkové divadlo Žilina
Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
OZ Vlnoplocha, Banská Štiavnica
KADU*
Mestské divadlo Actores, Rožňava
Slovenské komorné divadlo, Martin
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

V okruhu Východ:

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves
Divadlo Na peróne, Košice
Divadlo Thália, Košice
Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
Prešovské národné divadlo, Prešov
Scéna Jorik Bábkového divadla v Košiciach
Štátne divadlo Košice

*pozn.: Zoskupenie KADU je uvedené dvakrát. Nejde o chybu, ale nápravu nesprávneho rozhodnutia z 1. ročníka, kedy vinou komunikačného nedorozumenia nebolo KADU umožnené prihlásiť inscenáciu napriek tomu, že splnili všetky podmienky. Rozhodnutím Prezídia bola KADU v 2. ročníku uvedená výnimka, na základe ktorej smie prihlásiť inscenáciu za sezónu 2018/2019.