31.05.2021

DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 3. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE

V sezóne 2020/21 sa do Ceny Akadémie za inscenáciu sezóny prihlásilo 27 divadiel.

V okruhu Bratislava 1:

Antiteatro
Činohra SND
Divadlo NUDE
KADU

Príslušná komisia: Mgr. art. Veronika Gabčíková; Mgr. art. Juraj Hrčka; Mgr. Michaela Mojžišová, prof. Peter Pavlac; Mgr. art. Karol Rédli

V okruhu Bratislava 2:

Dezorzovo lútkové divadlo
Divadlo Astorka Korzo 90´
Divadlo oravských hercov
Letné Shakespearovské slávnosti
Radošinské naivné divadlo

Príslušná komisia: Mgr. art. Juraj Benčík; Mgr. art. Michal Legíň; prof. PhDr. Nadežda Lindovská PhD.; prof. Roman Polák; Mgr. art. Lucia Mihálová

V okruhu Západ:

Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Divadlo Jána Palárika, Trnava
Divadlo Pôtoň, Bátovce
Nové divadlo, Nitra
Mestské divadlo Trenčín

Príslušná komisia: doc. Mgr. Miroslav Ballay, prof. Ida Hledíková, PhD.; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; PhDr. Elena Knopová, PhD.; Mgr. art. Peter Maťo, PhD.

V okruhu Stred:

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Divadlo Pod balkónom, Banská Bystrica
Divadlo z pasáže, Banská Bystrica
Odivo, Banská Bystrica
Mestské divadlo Actores, Rožňava
Slovenské komorné divadlo, Martin

Príslušná komisia: Mgr. art Zuzana Galková, ArtD.; MgA. Marek Godovič, PhD.; Mgr. Peter Himič, PhD; PhDr. Peter Kováč; Mgr. Zuzana Mišáková, DiS. art.

V okruhu Východ:

Bábkové divadlo v Košiciach
Divadelný kabinet vychodňara, Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
Divadlo Na peróne, Košice
Divadlo Thália, Košice
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves
Štátne divadlo Košice

Príslušná komisia: MUDr. Géza Hizsnyan; Mgr. Róbert Kobezda, DiS. art.; Mgr. Tatiana Masníková; PhDr. Miron Pukan, PhD.; Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.