31.05.2021

DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 3. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE

V sezóne 2020/21 sa do Ceny Akadémie za inscenáciu sezóny prihlásilo 27 divadiel.

V okruhu Bratislava 1:

Antiteatro

Činohra SND

Divadlo NUDE

KADU

Príslušná komisia: Mgr. art. Veronika Gabčíková; Mgr. art. Juraj Hrčka; Mgr. Michaela Mojžišová, prof. Peter Pavlac; Mgr. art. Karol Rédli

V okruhu Bratislava 2:

Dezorzovo lútkové divadlo

Divadlo Astorka Korzo 90´

Divadlo oravských hercov

Letné Shakespearovské slávnosti

Radošinské naivné divadlo

Príslušná komisia: Mgr. art. Juraj Benčík; Mgr. art. Michal Legíň; prof. PhDr. Nadežda Lindovská PhD.; prof. Roman Polák; Mgr. art. Lucia Mihálová

V okruhu Západ:

Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Divadlo Jána Palárika, Trnava

Divadlo Pôtoň, Bátovce

Nové divadlo, Nitra

Mestské divadlo Trenčín

Príslušná komisia: doc. Mgr. Miroslav Ballay, prof. Ida Hledíková, PhD.; Mgr. art. Ondrej Kaprálik; PhDr. Elena Knopová, PhD.; Mgr. art. Peter Maťo, PhD.

V okruhu Stred:

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

Divadlo Pod balkónom, Banská Bystrica

Divadlo z pasáže, Banská Bystrica

Odivo, Banská Bystrica

Mestské divadlo Actores, Rožňava

Slovenské komorné divadlo, Martin

Príslušná komisia: Mgr. art Zuzana Galková, ArtD.; MgA. Marek Godovič, PhD.; Mgr. Peter Himič, PhD; PhDr. Peter Kováč; Mgr. Zuzana Mišáková, DiS. art.

V okruhu Východ:

Bábkové divadlo v Košiciach

Divadelný kabinet vychodňara, Prešov

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov

Divadlo Na peróne, Košice

Divadlo Thália, Košice

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Štátne divadlo Košice

Príslušná komisia: MUDr. Géza Hizsnyan; Mgr. Róbert Kobezda, DiS. art.; Mgr. Tatiana Masníková; PhDr. Miron Pukan, PhD.; Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.