27.05.2019

Hľadáme šikovných manažérov a fundraiserov !

Akadémia divadelných tvorcov (ADT) vznikla z iniciatívy slovenských divadelníkov – režisérov, dramaturgov, hercov, výtvarníkov, divadelných vedcov, ktorí chceli vytvoriť jednu funkčnú komunikačnú sieť a zároveň spoločenstvo, ktoré má svoje meno, váhu a rešpekt vo verejnosti. V rámci tejto siete sa snažia identifikovať problémy, s ktorými sa divadelníci v praxi stretávajú, a ktoré limitujú ich umeleckú činnosť. Okrem toho sa ADT pokúša stavať komunikačné mosty medzi jednotlivými divadlami a ich tvorcami, čo na Slovensku dlhodobo absentovalo.

ADT sa stále rozrastá a jej aktivity sa stále viac otvárajú ku konkrétnym cieľom. Na to, aby sa podarilo jej činnosť udržať, vylepšiť, zviditeľniť, potrebujeme šikovných manažérov, ktorým záleží na stave kultúry na Slovensku a majú potrebu pomôcť k zlepšeniu svojou troškou a najmä schopnosťami, ktoré sú ich parketou. Hľadáme ľudí, ktorí by mali na starosti :

  1. Komunikácia aktivít ADT smerom k divadelnej i k širšej kultúrnej verejnosti a zviditeľňovanie činnosti ADT prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, instagram)

  2. Tlmočenie tém vytýčených ADT médiám a cez ne i širšej verejnosti – oslovovanie médií (rozhlas, televízia, tlač) a nadväzovanie mediálnych spoluprác

  3. Vyhľadávanie grantových výziev a možností financovania činnosti ADT a následná koordinácia fundraisingových aktivít

ADT funguje ako občianske združenie zatiaľ na báze dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný stav divadiel na Slovensku, nedisponuje teda platenými pozíciami. Čo sa týka odmeňovania Vašich manažérskych aktivít, každý, kto vybaví pre ADT financie, bude z nich odmenený.

Nevieme Vám ponúknuť pravidelné zárobky, vieme však zaručiť, že myšlienka funkčnej siete divadelníkov, ktorá nás spojila do ADT, má svoj hlboký význam a oplatí sa za ňu postaviť obzvlášť v týchto, pre kultúru ťažkých, časoch.