26.11.2019

Nevieme si predstaviť lepšiu pozvánku do divadla!

V skratke o 14 inscenáciách nominovaných na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19.

Dovoľte nám predstaviť jednotlivé inscenácie (z materiálov Akadémie).

Bratislava I.

Inscenácia Divadla Aréna: Biblia (réžia Rastislav Ballek)
Divadlo jedného herca (J. Kukura) o vzťahu Boh – človek a človek – Boh cez texty z Biblie, sprevádzané symfonickým orchestrom a akčnou maľbou protagonistu otvára otázky, kde v tomto vzťahu sme zlyhávali a neustále i zlyhávame… Aké ťažké je nájsť v našom živote miesto pre lásku a odpustenie v konflikte s egom…

Inscenácia Mestského Divadla P.O.H.: Ujo Váňa (réžia Marián Pecko)
Téma duševne osamoteného a bilancujúceho človeka uprostred egoistickej spoločnosti a kladenie si otázky, prečo žijeme na „tomto“ mieste a neustále vytvárame živnú pôdu pre bolesť? Tieto neľahké témy však neprináša režisér v klasickom „čechovovskom šate“, ale v grotesknom tóne dokonca až akéhosi teatrum mundi, ktoré je pre neho tak typické…

Bratislava II.

Inscenácia divadla AntiTeatro, Bratislava Masa a moc (réžia Anton Korenči ml.)
Nezvyčajný inscenačný tvar zdivadelnenej Canettiho filozofickej eseje je umocnený aj sakrálnym priestorom Klarisiek, kde sa inscenácia odohráva… Režisér spolu s choreografkou a hercami dokázali cez pohybovo i herecky pôsobivé obrazy balansujúce na hranici grotesknosti, pretaviť filozofický text o spôsoboch manipulácie masy jednotlivcom a jednotlivca masou, do zreteľného postoja a pôsobivej výpovede.

Inscenácia Činohry SND, Bratislava Projekt 1918 (réžia Michal Vajdička)
V obrazoch monarchie cez posádku na periférii, konca vojny, bodu jej zániku a vzniku Československa režisér nestavia pomníky, naopak s nadhľadom kreslí hmýrenie národností vo „veľkom močiari“ monarchie, z ktorého sa vydelilo (vykrojilo?) Československo. Cez hereckú bravúru mnohých predstaviteľov, humor či tragikomickosť situácií, odčítavame črty spoločnosti, ktoré nachádzame v nej dodnes, akoby priam geneticky prechádzali z generácie na generáciu.

Inscenácia Činohry SND, Bratislava Ruské denníky (réžia Roman Polák)
Svet mladého dievčaťa sa rozpadá, v dramatickom oblúku sledujeme, ako sa pokúša spolu s rodinou udržať hodnoty, v ktorých vyrastala, a ktoré sa v revolučných časoch v Rusku menia vo svoj krvavý opak… Roman Polák stavil na hereckú presvedčivosť a na tejto dôvere vybudoval silu a mrazivosť výpovede…

Stred

Inscenácia Slovenského komorného divadla, Martin Zem Pamätá (réžia Jiří Havelka)
Dokumentárny príbeh turbulentnej a kontroverznej púte normalizačným režimom protežovanej, predčasne zosnulej hviezdy populárnej hudby Karola Duchoňa, v strhujúcom podaní martinských hercov-muzikantov… No možno príbeh aj o tom, ako spoločnosť láme talentovaného človeka a núti ho stať sa jej služobníkom, a prečo alebo v ktorom momente sa jej to môže podariť…

Inscenácia Slovenského komorného divadla, Martin Komedia česká o bohatci a Lazarovi (réžia Lukáš Brutovský)
Biblická čeština, súčasný vizuál, svojská interpretácia duchovných bytostí, ich štylizácia, kvalita výtvarného spracovania nadbábok vyvoláva otázku, o ktorú inscenátorom zrejme aj išlo, či má moralita a apel na eticko-metafyzický rozmer človeka dnes vôbec význam. A tak v duchu postmoderny sa relativizuje aj pôvodné poslanie tohto renesančného textu…

Inscenácia Divadla z Pasáže, Banská Bytsrica Posolstvo z inej planéty (réžia Šimon Spišák)
Presná a podstatu uchopujúca režijná práca Spišáka so súborom mentálne znevýhodnených hercov a náročnou Hesseho filozofickou predlohou, v jednoduchom pretlmočení vizionárskych a nie príjemných právd dotýkajúcich sa našich životov, s výnimočným hereckým výkonom Veroniky Lačnej, najmladšej členky súboru, je takým malým vybrúseným divadelným diamantom hladiacim dušu.

Západ

Inscenácia Divadla Jána Palárika, Trnava Kopanec (réžia Viktor Kollár)
Dokumentárna hra nemeckých autorov vyskladaná z autentických výpovedí o vražde kamaráta, nebezpečenstve spoločnosti bez pozitívnych myšlienok, perspektívy, vzdelania, výchovy k tolerancii a k inakosti, o svete, v ktorom sa rodí neofašizmus, je natoľko silná, že nepotrebuje oveľa viac, ako precíznu, psychologickú, dokonca až takmer kamerovú hereckú prácu. A tvorcovia inscenácie presne to „neveľa“ inscenácii dodávajú…

Inscenácia Divadla Andreja Bagara, Nitra Mechanický pomaranč (réžia Juraj Augustín)
Inscenácia prózy Anthony Burgessa (známa i cez Kubrickov film) je filozoficky provokatívna, obzvlášť v otázkach etiky a morálky, či pohľadu na násilie, je sugestívna, paradoxne cez sarkastický nadhľad… Výkony hercov, ktorí sú v prvej časti viac ako stotožnení s režijnou poetikou Juraja Augustína (najmä skvelá Andrešičová ako Alex) dávajú tak inscenácii zvláštnu príchuť experimentu.

Inscenácia Divadla Pôtoň, Bátovce Pastierska symfónia (réžia Iveta Ditte-Jurčová)
Ide o divadlo asociatívne, experimentujúce i s objektovým divadlom, inšpiratívne pre publikum, ktoré dokáže identifikovať jeho javiskové metafory, či odkazy na Stodolovu Bačovu ženu a i.). Cenné je najmä pretavenie etnomuzikologického výskumu, ktorý inscenácii predchádzal, v tejto línii je hľadanie nového divadelného jazyka obzvlášť podmanivé a viacvrstevné.

Východ

Inscenácia Činohry štátneho divadla, Košice Adamove jablká (réžia Ján Luterán) Luteránova adaptácia (slávneho filmu Andersa Thomasa Jensena) neustále balansuje na hranici naivity, irónie a čierneho humoru, otvára tak inscenačné možnosti, ktoré tvorivý tím aj skvele využíva vo svojej až burlesknej, relativizujúcej „bitke dobra so zlom“ (napríklad aj cez postavu farára Ivana, pre ktorého je zlo len ľudským výmyslom)…

Inscenácia Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov Pieskovisko (réžia Braňo Mazúch)
Inscenácia sa odohráva na detskom ihrisku, On a Ona si hľadajú, no nenachádzajú k sebe cestu… Minimalistická biela scéna, biele odevy podobné skafandrom, či kostýmy súčasnej mediálnej fantasy, no predovšetkým osobitý herecký štýl s určitým odstupom od Walczakovej predlohy naznačujú metaforickosť, s ktorou je treba túto skvelú inscenačnú úvahu Rusínskeho divadla o dôležitosti ľudskej komunikácie čítať…

Inscenácia Divadla Thália, Košice Teror (réžia József Czajlik)
Dilema, či v prípade napríklad hrozby teroristického útoku, je nutné držať sa litery zákona, či je pre záchranu životov morálne zmariť iný život, v Schirachovej súdnej dráme nemá jednoznačnú odpoveď. Konflikt na jednom póle s Obhajcom a druhom Prokurátorkou, je hereckým koncertom ich predstaviteľov, ich sila a autenticita vťahuje do dilemy a vytvára divákovi priestor na skutočne zásadné otázky a málo frekventované úvahy, ktoré je však v závere nútený pretaviť do činu - záverečného hlasovania poroty/divákov…

(Z hodnotiacich materiálov spracovala vj.)

V týchto jesenných mesiacoch si pozerá 14 inscenácií vrcholová komisia. A v piatok 13. 12. 2019 v Modrom salóne SND predstaví Akadémia v diskusii jednak 14 tvorcov nominovaných inscenácií, otázky, ktoré prináša ich tvorba a na záver vyhlási historicky prvého víťaza Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny.