13.01.2021

Novovzniknutý Klub nezávislých divadiel

Klub nezávislých divadelníkov sa koncom roku 2020 osamostatnil a vytvoril samostatné o. z. Klub nezávislých divadiel a má na rozdiel od Akadémie kolektívne členstvo.

Začiatkom tohto roka si predsedníctvo Klubu zvolilo svojho predsedu Jakuba Nvotu a podpredsedníčku Veroniku Gabčíkovú.

Na spájanie sa nezávislých divadelníkov sme čakali dlho - a dočkali sme sa. Tešíme sa, že projekt Klubov Akadémie sa ujal a priniesol ďalšie svoje ovocie. Akadémia divadelných tvorcov želá KND veľa síl v ďalšej činnosti a verí, že naša spolupráca bude rovnako podnetná, ako doteraz.