14.01.2020

Otvorený list

Vážený kolega, kolegyňa, obraciame sa na Vás s prosbou o vyjadrenie podpory projektu Cena Akadémie divadelných tvorcov.

Fond na podporu umenia cez vyjadrenie svojej komisie vníma Cenu ako projekt úzkej skupiny ľudí a necíti jeho širší potenciál, užitočný pre cele divadelníctvo na Slovensku, vrátane jeho reflexie.

Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o podporenie nášho listu na maily akademia@adt-theatre.sk vo forme meno, divadlo, adresa, funkcia v divadle, resp. povolanie; príp. aj krátkym vyjadrením. Alebo na stránke: https://www.peticie.com/vyjadrenie_podpory_cene_akademie_divadelnych_tvorcov?u=4184986&uv=19719160.

Veľmi by sme ocenili keby ste mohli rozoslať link stránky aj ďalším kolegom/ kolegyniam.

Toto vyjadrenie chceme poslať následne Rade FPU, aby zvážila, ako nastaviť štruktúru Fondu tak, aby projekty celoslovenského významu nemohli byt odsunuté na vedľajšiu koľaj bez opodstatneného zdôvodnenia.

Prosíme Vás o čo najrýchlejšie vyjadrenie a ďakujeme vopred za pochopenie i čas, ktorý tomu venujete.

Prezidium Akademie

MgA. Viki Janoušková; MgA. Marek Godovič, PhD.; PhDr. Elena Knopová, PhD.; prof. Vladimír Štefko, CSc.; prof. Roman Polák; Mgr. Táňa Masníková; Mgr. art. Monika Kováčová; Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.