05.11.2020

Pandémia zmenila Cenu Akadémie divadelných tvorcov

Ako sme už avizovali v októbri, podobu Ceny Akadémie divadelných tvorcov za inscenáciu v sezóne 2019/2020 zmenili okolnosti ohľadom pandémie nového koronavírusu.

V tom čase sme počítali s tým, že inscenácie prihlásené na Cenu budú môcť vidieť komisie naživo. Divadlá však nemohli naplno realizovať svoje plány ohľadom repríz a po nových opatreniach po 15. októbri zostali zatvorené, tým pádom nemalé množstvo inscenácii členovia a členky komisii nemohli vidieť a hodnotiť. Z týchto dôvodov sme museli prísť s novými zmenami výstupov 2. ročníka Ceny a nevyhlásiť ani výber inscenácií za jednotlivé okruhy. Chceme ale zachovať kontinuitu reflexie hlavne minulej sezóny, ktorej druhá polovica sa neuskutočnila, preto pracujeme na materiáli, ktorý bude obsahovať:

  • Reflexie prihlásených a komisiami videných inscenácii

  • Reflexie pandemickej doby a divadla očami komisie

  • Analyticko- štatistickú časť o dramaturgických zmenách, ktoré sa udiali v plánoch prihlásených divadiel

    Text zverejníme v priebehu decembra na našej webovej stránke a na Facebooku:

    https://www.facebook.com/adt.theatre/ .

Veríme, že tento materiál môže zdokumentovať turbulentné časy, ktoré v našej krajine i v divadle zažívame, a budú východiskom i pre budúcnosť.

Cenu Akadémie 2019/2020 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Partnerom Ceny Akadémie 2019/2020 je Literárny fond.