16.01.2019

Prihlášky inscenácií

Vážení kolegovia, je možné prihlásiť Vaše inscenácie do Ceny Akadémie. Termín prihlasovania inscenácií, ktoré už mali premiéru je do 10. 2. 2019. Inscenácie, ktoré premiéru ešte nemali sa prihlasujú najneskôr mesiac po premiére.

Štatút Ceny čl. 2 bod 3:

" Zaradené môžu byť inscenácie, pri ktorých ich zriaďovateľ/štatutár/tvorca písomne vyjadrí záujem o zaradenie najneskôr do 30. novembra danej sezóny, zašle Akadémii dátum/dátumy pripravovanej/ných premiéry/premiér s kompletným realizačným tímom a obsadením. Následne najneskôr mesiac po premiére inscenáciu prihlási riadnou prihláškou (viď https://www.adt-theatre.sk/) a zašle 3 termíny, kedy ich komisia môže vzhliadnuť. Inscenácie, ktorých premiéry sú plánované na máj/jún danej sezóny a zriaďovateľ/tvorca ich zamýšľa prihlásiť a ohlási to, budú konzultované Štatutárnou komisiou Akadémie osobitne."
Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vás žiadame o vytipovanie inscenácie, ktorú by ste chceli prihlásiť, ako iste chápete, nemáme možnosť počkať na poslednú premiéru a až následne poslať komisie do terénu. Ale to ste určite vyčítali aj pri zoznamovaní sa so Štatútom Ceny Akadémie :).

Prihláška inscenácie TU.