07.11.2020

Príhovor prezidentky

Kolegovia, v tejto chvíli sme objektívne tam, kde v prvej vlne v marci, zatvorení, a predsa mentálne už máme za sebou dlhú cestu otváraní, zatváraní našich inštitúcií, rušení produkcií, aktivít a hľadaní energie na nádej a padaní do čiernych dier beznádeje.\ Môže sa zdať, že sme vyčerpaní a zbytočne. - Chcem vám povedať, že úplne zbytočné to nebolo, aj keď to, čo poviem, sa môže zdať ako slabá náplasť na individuálnu situáciu niektorých našich kolegov, pociťujem potrebu to vysloviť:\

 • Cítim v spoločnosti omnoho väčšiu podporu verejnosti, ako to bolo v marci.\
 • Vieme o sebe navzájom omnoho viac, ako to bolo v marci.\
 • Máme vytvorené adresáre a komunikačné kanály, ktoré v marci neboli.\
 • Zriaďovaná a nezriaďovaná kultúra vie navzájom o niečo viac o svojich problémoch a nezávislí sú vďační za podporu a spolupatričnosť zo strany kolegov zo zriaďovaných divadiel. Pred marcom sme nemohli v niečo takéto ani dúfať…\
 • MK SR konečne povedalo, ktoré dáta potrebuje k sanácii nezávislej kultúry a kreatívneho priemyslu a začalo zber týchto dát - bezpodmienečne všetci vyplňme, prosím: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36…)\
 • na webe FPU sa v najbližších dňoch obnoví prihlasovanie do štatútu profesionálneho umelca (platí pre všetkých umelcov - zamestnaných aj SZČO), FPU deklarovalo, že vynechá poplatok a urýchli dobu spracovania - poprosíme Vás, prihlasujte sa: https://fpu.sk/…/art…/98/Instrukcie_profesionalny_umelec.pdf\
 • samosprávy nezrušili dotácie na nulu a avizujú potrebu dialógu - viď BSK

Toto všetko , ale i mnohé iné bolo a je treba. aby sa už konečne mohol začať odborný dialóg…!
Áno. Mal začať pred 25-timi rokmi. No vtedy sa riešila, žiaľ, najskôr ekonomika a my sme chápavo ustúpili do úzadia. Dnes vieme, že to bola chyba, kultúra sa vytratila aj z komunikácie v spoločnosti.
No nikto z nás sa medzitým 25 rokov neflákal, naopak, pozrite sa, ako sa nezriaďovaná kultúra rozrástla - tvorí 80 % z celku. Neúnavne sme robili celé dni, aby sme našli spôsob, ako tvoriť aj v tých nehostinných podmienkach. A tak sa nesmie nikto čudovať, že sme nemali čas naše skúsenosti systematicky zaznamenávať a pretavovať do kultúrnych štruktúr. - Nebol na to čas.

Teraz ho, paradoxne, kolegovia, dostávame!
Tak využime tento čas, prosím!

Využime ho na to, aby sme dokončili zber dát - všetci jednotlivci a nezriaďované právnické osoby!
Na to, aby sme sa sa všetci jednotlivci - umelci zapísali do štatútu profesionálneho umelca!
Na to, aby sme si rozdelili hŕby potrebnej a zanedbanej práce na vzájomnej komunikácii.

Kontakty z našej, divadelnej oblasti:\

 1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - v úzkom tíme MK SR sú popri zástupcoch ministerstva aj títo reprezentanti kultúrneho a kreatívneho priemyslu:
  Pavol Smolka – manažér a zástupca Slovenskej hudobnej únie
  Zuzana Mistríková – prezidentka Asociácie nezávislých producentov, členka Fóra kreatívneho priemyslu
  Bohunka Koklesová – rektorka Vysokej školy výtvarných umení
  Nina Vidovencová – zástupkyňa Stojíme pri kultúre
  Michal Klembara – riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín
  Veronika Gabčíková – dramaturgička, Klub nezávislých divadiel pri Akadémii divadelných tvorcov na Slovensku

  1. pre nezriaďované divadlá existuje uzatvorená FB skupina Nezávislé divadlá - hľadáme opatrenia (požiadajte o pridanie svojich fb priateľov), tu môžete klásť otázky aj Veronike Gabčíkovej, ktorá má od širšieho vedenia Klubu nezávislých divadiel Akadémie regulárny mandát na tlmočenie ich potrieb
  2. za zriaďované divadlá: Zuzana Hekel a Roman Polák - riaditelia divadiel sú s nimi v kontakte
  3. BSK: KU.BA. navrhla, aby nezriaďované kultúrne organizácie v regióne zastupovala v Rade partnerstva BSK Petra Fornayová
  4. ak má niekto záujem o adresár nezávislých divadiel, podarilo sa ho zostaviť, pošleme. - Ak máte ďalšie dôležité kontakty, doplňte, prosím.
  5. Najbližšia akcia: miesto fyzickej manifestácie “spolu za kultúru” bude 14. 10. online akcia a nadväzujúca diskusia - viď foto.

Hľadanie komunikačných kanálov je teraz to najdôležitejšie, hejty len ešte viac zneprehľadňujú náš aj tak ešte neporozumením zadymený priestor.

Prepáčte, musela som :)
Viki Janoušková, prezidentka Akadémie divadelných tvorcov