24.09.2019

Stretnutie riaditeľov divadiel

Klub zriaďovaných divadiel Akadémie pozýva riaditeľov na 2. stretnutie, bude sa konať v rámci Divadelnej Nitry.

Dovoľujeme si Vás pozvať na druhé stretnutie riaditeľov zriaďovaných divadiel, ktoré sa uskutoční 28. septembra o 13:00 v študovni Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Na predchádzajúcom stretnutí (18. júna v Martine) sme načrtli viacero tém, o ktorých plánujeme ďalej diskutovať. Ako najdôležitejšie sa javia:

  1. Problematika divadelného zákona a štatútu umelca

  2. Viaczdrojové financovanie zriaďovaných divadiel

Radi by sme touto cestou s Vami diskutovali aj na iné témy, ktoré podľa Vás limitujú umeleckú činnosť vo Vašich divadlách. Klub pre zriaďované divadlá má ambíciu upevniť komunikáciu medzi zriaďovanými divadlami a pomáhať k riešeniu tých problémov, ktoré majú divadlá spoločné.

Ak máte záujem o účasť na stretnutí, prosím, potvrďte ho emailom na: luc.mihalova@gmail.com