24.04.2022

Tlačová správa v 2 častiach – 19. 4. 2022. Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice...

1) Čo nás čaká...? 2) A čo už sme v rámci Prehliadky absolvovali...?

**1) Čo nás čaká…?**1. ročník Prehliadky inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21 sa po veľkonočných sviatkoch preklopil do svojej druhej polovice… čaká nás ešte 6 skvelých predstavení, „každá z nich svojským spôsobom pracuje s dokumentárnym materiálom, historickou udalosťou, či postavou“, upozorňuje prezidentka Akadémie, dramaturgička a autorka Viki Janoušková:

Dukla, údolie smrti - Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava; D1 (pracovný názov) -  SKD Martin; Swing Heil! - Divadla Pôtoň a Horáckeho divadla z Jihlavy; Druhá smrť Jany z Arcu - Nového divadla z Nitry; Svetlonos – ODIVO a Ivan Martinka z Banskej Bystrice a inscenácia Milada - KADU a Činohry SND. Rovnako ako to bolo v prvej polovici prehliadky bude aj po ďalších predstaveniach prehliadky možnosť sledovať diskusie s tvorcami a členmi komisií 1. výberového kola.

Vyvrcholením projektu bude 2. 5. o 18.00 v Modrom salóne SND diskusia s tvorcami, členmi vrcholovej komisie a vyhlásenie víťaza Ceny Akadémie 20/21…!- O víťazovi  Ceny Akadémie rozhodne  vrcholová komisia v zložení: divadelný a filmový režisér Juraj Nvota,  teatrologička a vysokoškolská pedagogička Nadežda Lindovská, divadelná kritička  Zuzana A. Ferusová,  dramaturg a riaditeľ CED Brno Miroslav Oščatka (ČR) a scénograf Peter Čanecký. - Cenu víťazovi odovzdá prvý držiteľ Ceny Akadémie za sezónu 2018/2019 – režisér inscenácie Ruské denníky - Roman Polák.
V rámci záverečného večera  sa uskutoční aj diskusia s tvorcami nominovaných inscenácií na témy: Dokumentárne materiály, historické osobnosti, či príbehy – ako východisko vzniku inscenácie a nastolíme otázku - Potrebuje tvorca reflexiu…?
Zároveň predznamenávame, že ADT udelí prvýkrát v tomto ročníku aj Cenu ADT za mimoriadny aktuálny počin…! – Meno držiteľa bude zverejnené až na slávnostnom odovzdávaní spolu s aktuálnym držiteľom Ceny Akadémie 2020/21.

Dovoľte v tomto polčase pripomenúť minuloročnú Cenu Akadémie in memoriam, ktorú Akadémia udelila zosnulej prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej. Pripomenieme si ju krehkým, no odborne jednoznačným oslovením jej súputničky prof. Boženy Čahojovej. „Zuzana Hlavenková-Bakošová patrí ku generácii divadelníkov, ktorí úporne hľadali odpoveď na otázku, čo je skutočnosť a čo jej fikcia, individuálne vnímanie. Patrila  medzi tých, ktorí svojím životom dávali odpoveď na túto otázku – žiť v jednote so sebou aj so svetom. (…)“ - *Celý text prof. Čahojovej v prílohe.\

2) A čo už sme v rámci Prehliadky absolvovali…?

Otvorenie výstavy v Ticho a spol.: René Miko († 2021)

Výstava je venovaná pamiatke divadelného fotografa a nášho priateľa a dovoľte ju uviesť slovami tých, čo ho poznali.

Jakub Nvota : “Pred zájazdom do Talianska mi René povedal. Pôjdem s Vami, ale nechcem fotiť predstavenia, zaujíma ma to všetko okolo. René mal rád vnútorný svet divadla, jeho zákulisie, prípravu, to chaotické, aj to skutočné, čím sme. Nechcel fotiť kolegov, chcel fotiť priateľov. My sme na javisku hľadali príbeh, on prichádzal, aby hľadal nás.”

Matúš Petričko, Divadlo z Pasáže:
„Čudný je tento divný svet“, zvykol si vravievať. A naozaj, je čoraz čudnejší a divnejší. Rád by som sa zamýšľal a čudoval spolu s tebou, ale to už žiaľ nejde. Chýbaš.
Ostali ale tisíce fotografií a spomienok. - Veľká vďaka…"

Viac spomienok si môžete prečítať na výstave v divadle Ticho a spol.

Slávnostné otvorenie Prehliadky sa konalo 2. apríla 2022 v Činohre SND, otvoril ju spolu s riaditeľkou Činohry Miriam Kičiňovou člen  Akadémie divadelných tvorcov Géza Hizsnyan, ktorý prečítal list prezidentky ADT Viki Janouškovej, list začínal slovami: „Prehliadka chce byť podanou rukou všetkým, ktorí napriek ťažkostiam zostávajú slávnosti divadelného predstavenia verní.“
Večer pokračoval inscenáciou Borodáč alebo Tri sestry Činohry Štátneho divadla Košice a následnou diskusiou. Tú si mohli diváci užiť aj po ďalších dvoch predstaveniach – Čepiec DJGT Zvolen a Hriech / Její pastorkyňa Činohra SND.

V úvodný večer zaznel aj pozdrav slovenským divadelníkom od Andrija Maciaka, generálneho riaditeľa divadla Ľvivského divadla Mariji Zankoveckoj, ktorý priniesla z Ukrajiny členka Akadémie, režisérka a neúnavná aktivistka Viera Dubačová. Jeho príhovor začína slovami: „Drahí slovenskí priatelia, môžeme vám iba závidieť, že máte možnosť organizovať festival, zároveň sme naplnení radosťou, ale smútkom, že tieto tvorivé umelecké stretnutia a predstavenia, ktorých budete účastníkmi, budú aj objatiami lásky a citov k  Ukrajine, ktorá v tejto chvíli prežíva veľmi ťažké časy. (…)“
V prílohe celý text a videolink: www.facebook.com/adt.theatre/videos/3878907092333875

Prehliadka má aj svoju pracovnú líniu: **V Modrom salóne SND  sa 8. apríla uskutočnil okrúhly stôl  na tému Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na  Slovensku?**.
„Veríme, že nám otvorenie témy v diskusnej štruktúre kopírujúcej komunikačného pavúka divadelnej obce (profesijné združenia, samosprávy, celoslovenské divadelné inštitúcie a Ministerstvo kultúry SR) pomôže nastaviť do budúcna spôsob a parametre vzájomnej komunikácie a zároveň odštartovať kreovanie spoločnej vízie vývoja divadelníctva,"
 uviedla pre TASR prezidentka ADT Viki Janoušková.
Z diskusie vyplynulo, že divadelný život skutočne „nemoderuje a nenastavuje nikto, ak sa toho nechopia samotní divadelníci“, a Akadémia konštatovala „akútnu potrebu ustanoviť nejaký druh kolégia, a to v zložení Profesijné divadelné združenia, celoslovenské divadelné inštitúcie a poprípade aj zástupca samosprávy, ktoré by pomohlo zjednotiť sa na krokoch, ktoré je potrebné urobiť akútne, a ktoré výhľadovo – zjednotiť sa na vízii ďalšieho vývoja divadelníctva. – Pracovne navrhla tomuto kolégiu hovoriť Rada pre divadlo.”
(Na vyžiadanie je k dispozícii aj zvukový záznam okrúhleho stola, resp. jeho krátka ochutnávka…)

Projekt Ceny Akadémie sa koná v spolupráci Literárnym fondom a podporila LITA.
Prehliadku podporili: BKiS, Rádio Devín, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
Prehliadka sa koná pod záštitou primátora hl.m.- Bratislava  pána Matúša Valla.