24.09.2018

Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov.

Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov, ktoré bude zároveň jej Ustanovujúcim valným zhromaždením sa bude konať 25. 9. 2018 o 14:30 hod. na Školskej 14 v Bratislave (Divadlo TICHO a spol.).

Stretnutie organizuje prípravný výbor v zložení:
MgA. Viktória Janoušková,
PhDr. Elena Knopová, PhD.,
Mgr. art. Viera Dubačová,
prof. Ida Hledíková PhD.,
Mgr. art. Iva Jurčová,
Mgr. art. Michal Ditte,
prof. Mgr.art. Roman Polák.