24.01.2019

II. Valné zhromaždenie Akadémie

Vážení členovia Akadémie, dovoľte pozvať Vás na II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, ktoré sa uskutoční 15. februára o 13:00 hod., tento krát nás prichýli Malá scéna STU na Dostojevského rade.

Hlavnou témou Valného zhromaždenia, okrem informácií a noviniek, budú Kluby, ich konštituovanie a vytýčenie prvých krokov. Načrtneme niekoľko návrhov Klubov a ich najpálčivejších tém:

 1. Návrh vzniku Klubu pre zriaďované divadlá.
  TÉMA: Najpálčivejšou témou sa zdajú byť výberové konania na riaditeľov divadiel, ich periodicita a zloženie komisií rozhodujúcich o výbere.
 2. Návrh vzniku Klubu pre nezriaďované - nezávislé divadlá.
  TÉMY:
  a) Štatút profesionálneho umelca a jeho význam
  b) pripomienky k nastaveniu Fondu na podporu umenia v rámci podpory divadiel,
  c) štruktúra nezávislého divadelníctva:\
  • časové hľadisko: dĺžka a kontinuita pôsobenia skupín,\
  • produkčné hľadisko: cez vzťah k priestoru (a s ním súvisiace náklady),
   d) zadefinovanie si významu nezávislých divadiel v štruktúre slovenského divadelníctva.
 3. Návrh vzniku Klubu teatrológov.
  TÉMA: Osud reflexie divadla v médiách - dnes u nás a v zahraničí (resp. v minulosti a dnes).
 4. Návrh vzniku Klubu vzdelávania.
  TÉMA: Existuje potreba spolupráce konzervatórií? Ak áno, návrhy spôsobov spolupráce.

Radi by sme Vás touto cestou vyzvali, aby ste i Vy prišli s návrhmi Klubov, resp. s témami.

Tešíme sa na stretnutie!