21.02.2020

Vaše 2 % pomôžu našej spoločnej snahe

podarilo sa nám zapísať Akadémiu do zoznamu poberateľov 2 % z daní.

Pomôžte prispieť k skvalitneniu dialógu pre dobro našej divadelnej obce. - Ďakujeme.

Info o nás do vašich formulárov tu ️https://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane–vyhľadávanie/Poberatelia2zdane–detail.aspx?id=17697