10.02.2022

ZVEREJNENIE  NOMINÁCIÍ  3. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE

1. kolo Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/21 je ukončené. - Tretí ročník projektu Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021, ktorý vyhlásila Akadémia divadelných tvorcov v októbri minulého roku a spustila v júni tohto roku, ukončil 1. kolo Ceny a vyhlásil nominácie.

Akadémia divadelných tvorcov sa rozhodla nazvať tohtoročné nominácie kovidovými a získalo ju získalo desať inscenácií premiérovaných v danej sezóne (zoznam viď nižšie).** **(Pozn.: Akadémia dala v tomto ročníku výnimku a dovolila členom komisií v prípade nutnosti pozrieť inscenácie i zo záznamu, čo bežne nie je dovolené. V rámci 5 komisií bolo však až 7 inscenácií hodnotených výhradne zo záznamu, naživo ich nevidel ani jeden člen komisie. Na tieto skutočnosti považuje Akadémia za korektné upozorniť názvom - „kovidová nominácia“).
V  rámci úspešného 1. ročníka Ceny Akadémie 2018/19 bolo na Cenu nominovaných 14 inscenácií, Cenu získala inscenácia Ruských denníkov (SND, r. R. Polák). 

 V 2. ročníku 2019/20 neboli nominácie ani Cena z pochopiteľných dôvodov vyhlásené vôbec, boli zverejnené hodnotenia inscenácií, ktoré komisie mohli v jednotlivých okruhoch vidieť a boli doplnené raritnými „zamysleniami“ členov komisií na tému kovid v divadle a divadlo v kovide.

V rámci aktuálneho 3. ročníka 2020/21 Akadémia zverejňuje okrem spomínaných kovidových nominácií aj 5 sumárnych hodnotení všetkých prihlásených inscenácií (v okruhoch východ, stred, západ a 2 bratislavské okruhy), ktoré sa v budúcnosti stanú cenným materiálom pri reflexii doby, ktorú prežívame. S hodnoteniami sa môže široká odborná verejnosť zoznámiť na stránke Akadémie: www.adt-theatre.sk

Viceprezident pre Cenu Ondrej Kaprálik sumarizuje: „Do Ceny Akadémie 2020/21 bolo v tomto ročníku prihlásených 28 divadiel s 33 inscenáciami. Jedna z inscenácií nebola  hodnotená, išlo o obnovenú premiéru, ktorú štatút Ceny neberie ako plnohodnotné premiérované dielo.
Medzi nominovanými je 5 inscenácií zriaďovaných divadiel, 4 inscenácie nezriaďovaných a 1 spolupráca zriaďovaného a nezriaďovaného divadla.“

Z príhovoru prezidentky Akadémie Viki Janouškovej:
“Štart 3. ročníka som uvádzala slovami: Priatelia, kolegovia, so začiatkom nového mesiaca a s nádejou na lepšie časy robíme odvážne kroky. Od 1. júna oficiálne spúšťame 3. ročník Ceny Akadémie a členovia komisií sa už pripravujú na cesty za živým divadlom! Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme spoločnou komunikáciou hľadali túto (rodiacu sa) podobu divadla a povzbudzovali sa vzájomne v jej hľadaní a kreovaní, aby sme prekračovali hranice bublín, v ktorých sme sa v minulosti pozatvárali, aby sme konečne začali tvoriť spoločný organizmus divadelníctva na Slovensku. Akadémia i jej projekt Ceny mali od začiatku práve tento cieľ, preto by bolo nekonzistentné, aby sme práve v tejto dobe na dialóg rezignovali. V tejto pre divadlo náročnej situácii rezignovať na projekt Ceny by som dokonca pociťovala ako neetické :)
Dnes, k uzatvoreniu nominácií, k týmto slovám už len dodám: Vďaka ochote všetkých členov komisií i trpezlivosti organizačného backroundu sme nerezignovali a 1. kolo členovia Akadémie dotiahli do víťazného konca! A áno, sme si vedomí toho, že projektu Ceny možno poškodil tento „rozdrobovaný rytmus“ obidvoch ročníkov a najmä, že jej doba ubrala z jej nástupnej razancie. Ale ja osobne radšej obetujem trblietavosť a postavím sa, ak tu tá možnosť je, na stranu spolupatričnosti, nádeje… a konštruktívnosti! Preto som rada, že sme nerezignovali… - A podobne situáciu vyhodnotili všetci: viceprezident pre Cenu, Ondrej Kaprálik, prezídium, členovia komisií i divadlá.
Ďakujem všetkým zúčastneným a blahoželám nominovaným! A verím, že na jar sa uvidíme v bratislavských divadlách spolu s nominovanými inscenáciami.. Ale to už prezrádzam z plánov…“

Dôkazom, že divadlo sa nevzdáva, by mala byť aj jedno mesačná prehliadka 10 nominovaných inscenácií, ktorú by chcela Akadémia divadelných tvorcov  pripraviť na marec/apríl v spolupráci s nominovanými divadlami,  Divadlom P.O. Hviezdoslava, Slovenským národným divadlom, či Divadlom Ticho a spol., v rámci ktorej by ponúkli okrem možnosti vidieť inscenácie v Bratislave i diskusie s tvorcami a členmi komisií. O podrobnostiach Vás budeme informovať začiatkom roka 2022.

Veríme, že Akadémia divadelných tvorcov bude naďalej prítomná v slovenskom kontexte aj prinášaním aktuálnych a existenčne dôležitých tém do dialógu medzi divadelníkmi, tak ako to bolo v nemalej miere aj doteraz a veríme, že v budúcnosti sa jej podarí prísť znovu s uceleným ročníkom Ceny, v ktorom sa vráti k svojej počiatočnej razancii. 

Zoznam kovidových nominácií na Cenu Akadémie 2020/21
(v rámci okruhov uvedené v abecednom poradí)

Okruh Východ    
Borodáč alebo Tri sestry – Činohra Štátneho divadla Košice (r. J. Rázusová)
Záhada zlatého kufríka Bábkové divadlo Košice (r. P. Uher)

Okruh Stred        
Čepiec - Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen*(r. P. Palik)
D1 (pracovný názov) -  Slovenské komorné divadlo, Martin
(r. L. Brutovský) **     Svetlonos*** - Divadlo ODIVO, B. Bystrica (r. M. Danadová, M. Kováčová, I. Martinka)

Okruh Západ
Druhá smrť Jany z Arcu - Nové divadlo, Nitra*(r. M. Geišberg)* 
Swing Heil! - Divadlo Pôtoň a Horácke divadlo, Jihlava (r. I. Ditte Jurčová)      

Okruh Bratislava 1
Hriech/Její pastorkyňa -
Činohra SND, Bratislava (r. M. Bachynec)                 
Milada - KADU a Činohra SND, Bratislava (r. M. Bachynec)

Okruh Bratislava 2
Dukla, údolie smrti
- Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava (r. G. Dezorz) 

Projekt Ceny Akadémie je realizovaný v spolupráci s Literárnym fondom a podporený fondom LITA. 

V Bratislave dňa 4. 11. 2021