04.04.2022

8. 4. ČEPIEC

Inscenácia DJGT, 8.4.2022 o 19:00 v SND

Zvolenská inscenácia je nepochybne v istom zmysle pre súbor prelomová. Evidentná je vysoká miera kolektívnej aj individuálnej hereckej disciplíny, čo sa výraznou mierou podpisuje pod úspech inscenácie. To „môže naznačovať väčšiu ambíciu  tvorcov zaujať divákov iným typom dramaturgie. Ale aj v rámci Slovenska môže zase ostro kontrastovať s inscenáciami, ktoré sa dokumentárnemu divadlu programovo venujú podrobnými výskumami či rešeršami.“ Režisér Peter Palik však inscenáciou opäť preukázal „cit pre mieru i skutočnosť, že cieľovú skupinu inscenácie dobre pozná“.
z hodnotenie komisie okruhu Stred
viac: https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-stred/

OSOBY A OBSADENIE

Katka: Tereza Kmotorková (Slavkovská)
Iľka: Dana Karolová
Mladá Iľka: Mária Knoppová
Gizela, Iľkina svokra: Svetlana Hank Sarvašová
Iveta, Iľkina matka, Katkina matka: Iveta Marcineková
Iľkin otec, Režisér: Ondřej Daniš
Iľkin muž, Reportér, Rómsky chlapec: Daniel Výrostek
Psychologička, Suseda: Lucia Letková
Jano, Fujarista: Juraj Smutný
Milan, Varínčan, Policajt: Marek Rozkoš
Pán, Rómsky chlapec: Ján Marcinek

INSCENAČNÝ TÍM

Réžia: Peter Palik
Dramaturgia: Uršuľa Turčanová
Scéna: Peter Palik
Kostýmy: Viktória Csányiová
Projekcie: Veronika Šmírová
Hudba: Martin Geišberg
Hudobná spolupráca: Daniel Špiner
Pohybová spolupráca, choreografie: Libuša Bachratá

Viac TU: https://djgt.sk/predstavenia/cepiec/