13.12.2019

Poznáme prvého držiteľa Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019!

Prvý ročník projektu Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019 dospel k svojmu vrcholu.

Komisia 2. kola, v zložení teatrológovia Ida Hledíková, Géza Hizsnyan, skladateľ a hudobník Martin Husovský, režisér Juraj Nvota, dramatik a dramaturg Peter Pavlac, zo vzorky 14 nominovaných inscenácií z profesionálnych divadiel z celého Slovenska vybrala víťaza a odporučila Akadémii divadelných tvorcov udeliť

__Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19 __
__dielu Ruske denníky z Činohry SND v réžii Romana Poláka __

za eticky silnú výpoveď postavenú na výnimočne presvedčivých hereckých výkonoch.

Porota oceňuje autentickosť diela v jeho inscenačnej komplexnosti, vynikajúce autorsko-dramaturgické, režijné a herecké stvárnenie, ktoré zdôrazňuje morálny apel a upozorňuje na krehkosť demokracie.

Akadémia odovzdala svoju historicky prvú Cenu v piatok 13.decembra 2019 počas slávnostného galavečera v Modrom salóne Slovenského národného divadla. Protagonistami večera boli tvorcovia 14 nominovaných inscenácií, ktorí v moderovanej diskusii vyjadrili svoje postoje k témam ako je étos, hodnotový rebríček tvorcu a jeho obraz v jeho diele. Diskutovali aj o škále produkčných modelov v rámci profesionálnej divadelnej tvorby na Slovensku, od komunitných cez nezávislé až k zriaďovaným divadlám.
Skrátený záznam diskusie si budú môcť poslucháči Rádia Devín vypočuť v pondelok 16. 12. 2019 o 14:00.

Prvý ročník projektu Ceny Akadémie nesporne dokázal, že divadelná obec na Slovensku má záujem viesť diskusiu o smerovaní a problémových uzlových bodoch nášho divadelného života. Verí, že bude konštruktívna, a zároveň dáva týmto výstupom signál, že jej záleží aj na komunikácii so širšou kultúrnou verejnosťou.

Projekt Ceny Akadémie pokračuje aj v prebiehajúcej sezóne a Akadémia už rozbehla prípravy 2. ročníka projektu. Výzva pre divadlá na deklarovanie záujmu o účasť v sezóne 2019/2020 je otvorená do 15. januára 2020. Bližšie informácie na: https://www.adt-theatre.sk/oznamy/vyzva-na-prihlasovanie-divadiel-do-druheho-rocnika-ceny-akademie/

Projekt Ceny Akadémie je realizovaný v spolupráci s Literárnym fondom a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Hlavným mediálnym partnerom projektu je Rádio DEVÍN.