04.04.2022

22. 4. SWING HEIL!

Inscenácia Divadla Pôtoň a Horáckeho divadla Jihlava, 22.4.2022 o 19,00 v Divadle LAB VŠMU

Swing Heil! je už takmer zabudnutý antinacistický pozdrav mládeže (…) Inscenácia má veľmi intímny ráz, miestami akoby sme sa nachádzali v dušiach a myšlienkach týchto žien, ktoré zas zvonka boli konfrontované s hrubou silou. Nešlo však o príbeh, resp. jeho odvíjanie v časovej chronológii či z perspektívy akéhosi rozprávača – máme do činenia s mozaikou, azda miestami až kolážou – z fragmentov sa postupne utvára téma inscenácie, jednotlivé výstupy a obrazy ich vrstvením začínajú spolu komunikovať a korešpondovať, pričom faktické (doku) sa prelína citovým, doslovné s metaforickým, pohybové so slovným a vizuálnym."
Z hodnotenia komisie okruhu Západ,
viac: https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-zapad/

Libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Výtvarný koncept: Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková
Dramaturgia: Marek Godovič
Hudba: Ivan Acher
Sound dizajn: Milan Slama, Lukáš Kubičina
Light dizajn: Michal Ditte
Pohybová spolupráca: Tom Rychetský, Denisa Musilová
Výroba objektov a bábok: Katarína Caková
Výroba mechanického objektu: Peter Kvitkovský
Projektový manažment: Monika Škojcová, Michal Ditte, Ľudmila Kvitkovská
Trailer a videozáznam: Milo Fabian

Účinkujú: Ela Lehotská, Denisa Musilová, Tom Rychetský, Filip Jekkel

Viac TU: https://www.poton.sk/swing-heil/