16.11.2019

Akadémia divadelných tvorcov odovzdá Cenu Akadémie za inscenáciu sezóny!

Projekt Ceny Akadémie za inscenáciu divadelnej sezóny 2018/2019 sa blíži k vrcholnej fáze svojho pilotného ročníka. V súčasnosti stojí pred členmi vrcholovej komisie jedna z najväčších výziev; zo 14 nominovaných inscenácií vybrať jednu víťaznú. Tá bude vyhlásená 13. decembra 2019 počas slávnostného galavečera v Modrom salóne Slovenského národného divadla o 19.00. - Večer je na pozvánky, no diskusiu si budete môcť vypočuť na Rádiu Devín za čerstva hneď v pondelok 16. 12. v poobedňajších hodinách.

„Z mozaiky 14-tich inscenácií vyvstáva plastický obraz slovenského divadelníctva, sú tu divadlá od SND, cez štátne, samosprávne – vrátane dvoch národnostných divadiel, sú tu i zástupcovia nezávislých divadiel a dokonca jedno komunitné! Vzorka môže byť okrem „správy o stave“ i vhodným odporúčaním, či „gideom“ pre divákov pri ich orientovaní sa v ponuke divadiel, pretože sú to inscenácie, ktoré prešli sitom kritikov i praktických divadelníkov.“, dodáva na margo nominácií Viki Janoušková, prezidentka Akadémie divadelných tvorcov.

Neoddeliteľnou súčasťou programu decembrového galavečera je moderovaná diskusia s tvorcami nominovaných inscenácií. Pod réžiu 1. ročníka vyhlásenia Ceny Akadémie sa podpíše Matúš Bachynec a diskusiu bude viesť lektorka dramaturgie Slovenského národného divadla Miriam Kičiňová.

Stretnutie tvorcov 14 rôznych inscenácií z celého Slovenska na jednom javisku je jedinečným počinom. Dôležitou zložkou dialógu, ktorý chce Akadémia divadelných tvorcov ako platforma aktivizovať, sú nielen postrehy a názory členov komisií na jednotlivé inscenácie, ale aj výpovede tvorcov a ich vlastné nazeranie na prinášané témy a divadelné prostriedky. Diskusia vedená počas slávnostného galavečera môže aj prostredníctvom účasti samotných tvorcov otvárať ďalšie otázky a úvahy, rezonujúce v súčasnej spoločnosti a zaujímavé pre diskusie v širšej verejnosti.

Projekt Ceny Akadémie zároveň začína úvodné prípravy k 2. ročníku a v súčasnosti zverejňuje výzvu na prihlasovanie inscenácií za divadelnú sezónu 2019/2020 pre všetky slovenské divadlá: https://www.adt-theatre.sk/oznamy/vyzva-na-prihlasovanie-divadiel-do-druheho-rocnika-ceny-akademie/

Projekt Ceny Akadémie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a je realizovaný v spolupráci s Literárnym fondom. Hlavným mediálnym partnerom projektu je Rádio DEVÍN.