27.09.2018

Prebehlo ustanovujúce valné zhromaždenie

V utorok 25. septembra o 14:30 v priestoroch divadla Ticho & spol. prebehlo Ustanovujúce valné zhromaždenie o. z. Akadémia divadelných tvorcov. Ďakujeme všetkým, ktorí našli mentálnu silu na diskomfort...

Zakladajúci členovia:
Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD., Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová, Mgr. art. Michal Ditte, Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., MgA. Marek Godovič, prof. Ida Hledíková, PhD., MgA. Viki Janoušková, PhDr. Elena Knopová, PhD., Dana Košická, Mgr. art. Monika Kováčová, doc. Zuzana Kronerová, Mgr. Tatiana Masníková, Mgr. art. Lucia Mihálová, Mgr. Michaela Mojžišová, Ing. Matúš Petričko, PhD., prof. Roman Polák, PhDr. Miron Pukan, PhD. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
Čestná členka:
Mgr. art. Viera Dubačová.

Valné zhromaždenie schválilo Stanovy o.z., Štatút ceny a zvolilo si členov Prezídia a Revíznej komisie. Prezídium si spomedzi seba následne schválilo Prezidenta a dvoch Viceprezidentov.

Prezídium:
Prezidentka: MgA. Viki Janoušková
Viceprezidenti: MgA. Marek Godovič, PhD. a PhDr. Elena Knopová, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., prof. Roman Polák, Mgr. Tatiana Masníková, Mgr. art. Monika Kováčová, a Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.

Revízna komisia:
Mgr. art. Michal Ditte, prof. Ida Hledíková, PhD. a Ing. Matúš Petričko

Akadémia rada privíta ďalších členov spomedzi divadelníkov.
Prihlášku môžete nájsť v sekcii kontakt.
Tešíme sa na Vás!