13.11.2018

Výzva pre divadlá - zisťujeme predbežný záujem

Vážený pán riaditeľ/pani riaditeľka, milí kolegovia, v súvislosti nedávnou informáciou o novovzniknutej Akadémii divadelných tvorcov a jej plánom organizovať Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019, si Vás dovoľujeme osloviť už s prvým krokom - zisťujeme predbežný záujem divadiel o daný projekt a chceli by sme Vás požiadať deklarovať tento záujem zaslaním vyplneného formulára a zoznamom plánovaných premiér Vášho divadla v sezóne 2018/2019.

Štatút Ceny Akadémie nájdete na
https://www.adt-theatre.sk/statut-ceny/.

Bližšie informácie o Akadémii divadelných tvorcov na:
https://www.adt-theatre.sk

Vyplnenú prihlášku spolu s dramaturgickým plánom práve prebiehajúcej sezóny pošlite, prosím, najneskôr do 30. novembra 2018 na mailovú adresu:

mailto:akademia@adt-theatre.sk

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.