16.01.2022

Kovidové nominácie na Cenu Akadémie 2020/21

Predstavujeme 10 nominovaných inscenácií cez citáty zo sumárnych reflexií.

Okruh Východ

Borodáč alebo Tri sestry - Štátne divadlo Košice (réžia J. Rázusová)
„Ak necháme zaúradovať svoju zvedavosť a začneme pozerať, i keď s opatrnosťou, toto dielo, hneď od začiatku nás pomaličky, ale jasne začne pohlcovať. Stáva sa pastvou pre oči i dušu. V dnešnom modernom svete, kde divadelnosť prestáva byť divadelnosťou, nám Borodáč ukazuje, prečo je tak „vynášaný do výšin“. Táto inscenácia je dokonalou poctou tejto osobnosti slovenského divadla.“

Záhada zlatého kufríka - Bábkové divadlo v Košiciach (réžia P. Uher)
„Vizuálna stránka je naplnená farebnosťou, odohráva sa v akomsi fantazijnom opare, ktorý podporuje predstavivosť a vlastné výklady divákov, pričom ich nenecháva len prizerať sa. Hrá sa s ilúziou, s pôvabnou mierou štylizácie, ktorá očarí deti a pobaví dospelých. … Nestáva sa často, aby s nomináciou uspela inscenácia pre najmenších divákov.“

Hodnotenia všetkých inscenácií okruhu východ  nájdete TU:
https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-vychod

 Okruh Stred

Čepiec - Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen (r. P. Palik)
“Zvolenská inscenácia je nepochybne v istom zmysle pre súbor prelomová. Evidentná je vysoká miera kolektívnej aj individuálnej hereckej disciplíny, čo sa výraznou mierou podpisuje pod úspech inscenácie. To „môže naznačovať väčšiu ambíciu  tvorcov zaujať divákov iným typom dramaturgie. Ale aj v rámci Slovenska môže zase ostro kontrastovať s inscenáciami, ktoré sa dokumentárnemu divadlu programovo venujú podrobnými výskumami či rešeršami.“ Režisér Peter Palik však inscenáciou opäť preukázal „cit pre mieru i skutočnosť, že cieľovú skupinu inscenácie dobre pozná“. 

Svetlonos - Divadlo ODIVO, B. Bystrica (r. M. Danadová, M. Kováčová, I. Martinka)
je „veľmi imaginatívny a asociatívny javiskový tvar“. Odivo ňou opäť prejavilo „dramaturgickú ambicióznosť (prinášanie nových, neopozeraných tém)“, ruka v ruke s posúvaním „technických hraníc divadla (mechatronická bábka). Je to o to cennejšie, že tieto ambície nachádzajú naplnenie v prirodzenom súzvuku so silnou umeleckou výpoveďou.“

D1 (pracovný názov) -  Slovenské komorné divadlo, Martin (r. L. Brutovský)     
“Tvorcovia (SKD Martin) však „nebudujú inscenáciu primárne na základe faktov, nevytvárajú dokumentárnu drámu, z ktorej si diváci odnášajú nostalgiu spojenú s iróniou, ale ponúkajú svet, ktorý je za tým, za plánovaním, stagnovaním, sľubovaním: my, prepojení, či neprepojení, na  ceste, ktorá zatiaľ niekam vedie, inokedy nie. Bez zjavného odvolávania sa na aktuálnosť však hovorí veľa aj o pandémií, izolácii a odcudzení.“

Hodnotenia všetkých inscenácií okruhu Stred nájdete TU:
https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-stred/

Okruh Západ

Swing Heil! - Divadlo Pôtoň a Horácke divadlo, Jihlava (r. I. Ditte Jurčová)     
“…je už takmer zabudnutý antinacistický pozdrav mládeže (…) Inscenácia má veľmi intímny ráz, miestami akoby sme sa nachádzali v dušiach a myšlienkach týchto žien, ktoré zas zvonka boli konfrontované s hrubou silou. Nešlo však o príbeh, resp. jeho odvíjanie v časovej chronológii či z perspektívy akéhosi rozprávača – máme do činenia s mozaikou, azda miestami až kolážou – z fragmentov sa postupne utvára téma inscenácie, jednotlivé výstupy a obrazy ich vrstvením začínajú spolu komunikovať a korešpondovať, pričom faktické (doku) sa prelína citovým, doslovné s metaforickým, pohybové so slovným a vizuálnym.”

Druhá smrť Jany z Arcu - Nové divadlo, Nitra (r. M. Geišberg) 
“Tvorcovia Nového divadla z Nitry zaujali hodnotiteľov/ľky paradoxne činoherne skromnou, ba až „chudobnou“ (komornou) inscenáciouDruhá smrť Jany z Arcu, intenzívne nabitou pôsobivou transcendenciou, brilantným herectvom a nevšednou ideovou hodnotou celkového vyznenia. Stala sa inscenačne silnou najmä svojím postavením na slove, úspornosti, ba až strohej, málo výpravnej výrazovosti. (…) Kým filozofická Canevova tragifraška prináša katarznú odpoveď v duchu ideálov sebaobety romantického hrdinu, nitrianska inscenácia ponecháva záver otvorený a konečnú voľbu necháva na divákovi, čím zručný, kvalitný, no uzavretý príbeh núti prekročiť hranice jedného večera a nenápadne presakuje aj mimo múry divadla.”

Hodnotenia všetkých inscenácií okruhu západ nájdete TU:
https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-zapad/

Okruh Bratislava 2

Dukla, údolie smrti - Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava (r. G. Dezorz) 
“Od viacerých členov komisie zaznel výrok, že táto divadelná forma povýšila inscenáciu na divadlo pre 21. storočie. „Dianie v laboratóriu sa dá vnímať paralelne s výsledným „veľkofilmom“. Sledovanie jeho zrodu, animácie a videoprojekcie jednotlivých „sekvencií“, paradoxne nedevalvuje tajomstvo tvorby, ale naopak, posilňuje obdiv k umeleckej vynaliezavosti, umu, sústredenosti, profesionalite, vzájomnej kolektívnej podpore zúčastnených tvorcov a tvorkýň. Dezorzovo lútkové divadlo premenilo duklianske údolie smrti na hold zázraku, zvanému umenie. Moderné umenie. Čaro tohto predstavenia je čarom divadla 21. storočia.“
Forma a estetické prostriedky však nie sú jediné, čo komisiu zaujalo. 21. storočie sa odzrkadľuje aj v príbehu, ktorého ústredným motívom je láska medzi nacistickým dôstojníkom a rómskym huslistom. Homosexualita však nepôsobí provokatívne, ani nemá apelatívny charakter. „Tvorcovia netlačia na queer tému, skôr vyjadrujú akt lásky na pozadí smrti a vybuchujúcich bômb.“

Hodnotenia všetkých inscenácií okruhu Bratislava 2 nájdete TU:
https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-bratislava-2/

Okruh Bratislava 1
Hriech/Její pastorkyňa - Činohra SND, Bratislava *(r. M. Bachynec)
„Inscenácia prináša sugestívnu, mrazivú atmosféru v čistej estetickej forme a symbolickej scéne.“ „Pomenúva odveký napätý vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou, pričom spoločnosť sa stáva pre svojich členov sudcom a katom bez milosti a empatie. Túto jasnú a hlbokú tému inscenácia podáva nepateticky, jednoduchými inscenačnými postupmi (…). Z dvoch ,klasík‘ vznikla moderná a zmysluplná inscenácia, ktorá má ambíciu intenzívne komunikovať so súčasným divákom“, a ktorá sa diváka „dotýka vo svojej jednoduchosti na kosť oholenej“.

 Milada - KADU a Činohra SND, Bratislava (r. M. Bachynec)
“V autorskej dokudráme Milada (r. M. Bachynec) komisia ocenila základný koncept, v ktorom inscenátori použili sedem listov Milady Horákovej, napísaných pár dní pred smrťou jej najbližším. Tomuto pohľadu podriadili aj režijno-dramaturgické riešenie: Z celej inscenácie doslova prýšti smútok, sila hlbokého zamyslenia sa všetkých tých, čo ostanú, keď kat zrealizuje trest smrti.“ Popri dramatickom texte si uznanie vyslúžilo predovšetkým herectvo hlavnej predstaviteľky Vladeny Škorvagovej. Silu angažovanej výpovede, ktorá je „zrozumiteľná, osobná a vôbec nie didaktická či sentimentálna“ a jej  „hlavnou prednosťou je neprvoplánovosť a nadčasová civilnosť výpovede“…

Hodnotenia všetkých inscenácií okruhu Bratislava 1 nájdete TU:
https://www.adt-theatre.sk/clanky/cena-akademie-2020-21-okruh-bratislava-1/

Projekt Ceny Akadémie je realizovaný v spolupráci s Literárnym fondom a podporený fondom LITA. Ďakujeme.