Tlačová správa v 2 častiach – 19. 4. 2022. Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice...
1) Čo nás čaká...? 2) A čo už sme v rámci Prehliadky absolvovali...?
Čítať viac
Okrúhly stôl na tému: Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?
Okruhy tém: - Ako podľa vašich skúseností funguje nastavovanie kultúrnej politiky zhora a ako zdola? - Aká je Vaša vízia, že by mala ideálne fungovať? - Ako sa pozeráte na "tretinový model pokrytia nákladov na projekt" z pohľadu teórie a ako z pohľadu aktuálnej praxe na Slovensku.
Čítať viac
Pripomenutie minuloročnej Ceny Akadémie in memoriam prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej.
Prehliadka sa pomaly začína preklápať do svojej druhej polovice... aj keď nás čaká ešte 6 predstavení a 2. 5. slávnostný večer vyhlásenia víťaza Ceny 2020/21... Dovoľte v tomto polčase pripomenúť minuloročnú Cenu Akadémie in memoriam, ktorú Akadémia udelila zosnulej prof. Zuzane Bakošovej Hlavenkovej. Pripomenieme si ju krehkým, no odborne jednoznačným oslovením jej súputničky prof. Boženy Čahojovej. Ďakujeme za tie slová, Boženka...!
Čítať viac
Tlačová správa - Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/21
Bratislava, 2. apríl – 2. máj 2022 v spolupráci so SND, Ticho a spol., A4, LAB VŠMU a pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Motto Prehliadky: To, že sme rok a trištvrte museli každý sám bojovať proti beznádeji, muselo v našich mysliach zanechať nejakú stopu... snažíme sa uchopiť, kadiaľ nás to vedie a hľadáme tie cesty nádeje aj spolo
Čítať viac
Akadémia divadelných tvorcov odsudzuje porušenie medzinárodného práva a suverenity Ukrajiny
Akadémia divadelných tvorcov odsudzuje porušenie medzinárodného práva a suverenity Ukrajiny a vyzýva k zastaveniu vojenských aktivít zo strany Ruska. Vyjadrujeme plnú podporu ukrajinským kolegom a kolegyniam a všetkým občanom Ukrajiny.
Čítať viac
ZVEREJNENIE  NOMINÁCIÍ  3. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE
1. kolo Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/21 je ukončené. - Tretí ročník projektu Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021, ktorý vyhlásila Akadémia divadelných tvorcov v októbri minulého roku a spustila v júni tohto roku, ukončil 1. kolo Ceny a vyhlásil nominácie.
Čítať viac
Vznik Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel pri MK SR
Stručný prehľad informácií o Platforme pre kultúrny a kreatívny priemysel a zástupcovia za ADT, KND a ASOD.
Čítať viac
DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 3. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE
V sezóne 2020/21 sa do Ceny Akadémie za inscenáciu sezóny prihlásilo 27 divadiel.
Čítať viac
Cena Akadémie za inscenáciu sezóny 2020/21 spustená
Cenu Akadémie 2020/21 chceme realizovať!
Čítať viac
Cena Akadémie 2020/21
Vážené dámy a páni riaditelia, dramaturgovia, milí kolegovia a kolegyne, dovoľujeme si Vám oznámiť, že spúšťame prihlasovací proces Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021.
Čítať viac
Najnovšia štúdia ukazuje aký význam má kultúra pre ekonomiku a ako jej môže vláda pomôcť.
viac: magazín SOZA https://moja.soza.sk/magazin/348/nevyuzity-potencial-kulturneho-a-kreativneho-priemyslu
Čítať viac
Novovzniknutý Klub nezávislých divadiel
Klub nezávislých divadelníkov sa koncom roku 2020 osamostatnil a vytvoril samostatné o. z. Klub nezávislých divadiel a má na rozdiel od Akadémie kolektívne členstvo.
Čítať viac
Príhovor prezidentky
Príhovor prezidentky k ukončeniu Ceny Akadémie za sezónu 2019/2020
Čítať viac
Príhovor prezidentky
Kolegovia, v tejto chvíli sme objektívne tam, kde v prvej vlne v marci, zatvorení, a predsa mentálne už máme za sebou dlhú cestu otváraní, zatváraní našich inštitúcií, rušení produkcií, aktivít a hľadaní energie na nádej a padaní do čiernych dier beznádeje.\ Môže sa zdať, že sme vyčerpaní a zbytočne. - Chcem vám povedať, že úplne zbytočné to nebolo, aj keď to, čo poviem, sa môže zdať ako slabá náplasť na individuálnu situáciu niektorých našich kolegov, pociťujem potrebu to vysloviť:\
Čítať viac
Pandémia zmenila Cenu Akadémie divadelných tvorcov
Ako sme už avizovali v októbri, podobu Ceny Akadémie divadelných tvorcov za inscenáciu v sezóne 2019/2020 zmenili okolnosti ohľadom pandémie nového koronavírusu.
Čítať viac
Cena Akadémie divadelných tvorcov za sezónu 2019/2020
Cena je spustená v čiastkovom móde:
Čítať viac
DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 2. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE (aktualizované)
V sezóne 2019/2020 sa do upravenej podoby Ceny Akadémie divadelných tvorcov (odloženie a skrátenie projektu kvôli zákazu hromadných podujatí v pôvodnom hodnotiacom období) prihlásilo 26 divadiel.
Čítať viac
Akadémia je poberateľom 2 % dani
Vážení kolegovia, priatelia, ak máte záujem na pokračovaní činnosti Akadémie divadelných tvorcov, pomôžu nám Vaše 2 % z dane.
Čítať viac
Cena Akadémie dočasne pozastavená
o ďalšom postupe rozhodne Akadémia podľa situácie v súvislosti corona vírusom.
Čítať viac
DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 2. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE
V sezóne 2019/2020 sa do Ceny Akadémie divadelných tvorcov prihlásilo 33 divadiel.
Čítať viac
Vaše 2 % pomôžu našej spoločnej snahe
podarilo sa nám zapísať Akadémiu do zoznamu poberateľov 2 % z daní.
Čítať viac
Otvorený list
Vážený kolega, kolegyňa, obraciame sa na Vás s prosbou o vyjadrenie podpory projektu Cena Akadémie divadelných tvorcov.
Čítať viac
Deadline na prejavenie záujmu o účasť v Cene Akadémie 2019/20
Kolegovia, neváhajte, stačí dať vedieť na našu mailovú adresu!
Čítať viac
Deadline na prejavenie záujmu o účasť v Cene Akadémie 2019/20
Kolegovia, neváhajte, stačí dať vedieť na našu mailovú adresu!
Čítať viac
Poznáme prvého držiteľa Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019!
Prvý ročník projektu Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019 dospel k svojmu vrcholu.
Čítať viac
Akadémia divadelných tvorcov v RTVS
Pozrite si krátky medailónik o Akadémii, ktorý pripravila RTVS v relácii KULTÚRA.SK.
Čítať viac
Nevieme si predstaviť lepšiu pozvánku do divadla!
V skratke o 14 inscenáciách nominovaných na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19.
Čítať viac
Akadémia divadelných tvorcov odovzdá Cenu Akadémie za inscenáciu sezóny!
Projekt Ceny Akadémie za inscenáciu divadelnej sezóny 2018/2019 sa blíži k vrcholnej fáze svojho pilotného ročníka. V súčasnosti stojí pred členmi vrcholovej komisie jedna z najväčších výziev; zo 14 nominovaných inscenácií vybrať jednu víťaznú. Tá bude vyhlásená 13. decembra 2019 počas slávnostného galavečera v Modrom salóne Slovenského národného divadla o 19.00. - Večer je na pozvánky, no diskusiu si budete môcť vypočuť na Rádiu Devín za čerstva hneď v pondelok 16. 12. v poobedňajších hodinách.
Čítať viac
Výzva na prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie
Otvárame prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2019/2020.
Čítať viac
2. stretnutie riaditeľov divadiel na Divadelnej Nitre
Zápisnica č. 2 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 28. 9. 2019
Čítať viac
Stretnutie riaditeľov divadiel
Klub zriaďovaných divadiel Akadémie pozýva riaditeľov na 2. stretnutie, bude sa konať v rámci Divadelnej Nitry.
Čítať viac
Vrcholová komisia
Cena vstúpila do 2. kola, zasadla vrcholová komisia.
Čítať viac
Klub zriaďovaných divadiel
Zápisnica č. 1 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 18.6. 2019 - Dotyky a spojenia, Martin.
Čítať viac
Inscenácie nominované na Cenu Akadémie
Ďakujeme všetkým za účasť v 1. ročníku Ceny Akadémie, gratulujeme postupujúcim tvorcom a divadlám.
Čítať viac
Akadémia na Dotykoch a spojeniach
Martin 18. 2. 2019 9:00 - 12:00 stručný program pracovného stretnutia
Čítať viac
Hľadáme šikovných manažérov a fundraiserov !
Akadémia divadelných tvorcov (ADT) vznikla z iniciatívy slovenských divadelníkov – režisérov, dramaturgov, hercov, výtvarníkov, divadelných vedcov, ktorí chceli vytvoriť jednu funkčnú komunikačnú sieť a zároveň spoločenstvo, ktoré má svoje meno, váhu a rešpekt vo verejnosti. V rámci tejto siete sa snažia identifikovať problémy, s ktorými sa divadelníci v praxi stretávajú, a ktoré limitujú ich umeleckú činnosť. Okrem toho sa ADT pokúša stavať komunikačné mosty medzi jednotlivými divadlami a ich tvorcami, čo na Slovensku dlhodobo absentovalo.
Čítať viac
Pracovné stretnutie Akadémie na Dotykoch a spojeniach
Milí kolegovia, ako na Stretnutí komisií naznačila Monika Michnová, tak nám v týchto dňoch potvrdila a pozýva členov Akadémie na Dotyky a spojenia, kde nám zároveň dáva k dispozícii priestor Študovne v utorok 18. 6. 2019 od 9,00 do 12,00 na pracovné stretnutie Akadémie a ponúka možnosť akreditácie. - Dovoľte mi jej týmto poďakovať.
Čítať viac
Prvá lastovička
Prvou lastovičkou komunikácie o Akadémii divadelných tvorcov mimo odborných kruhov je rozhovor Alexandra Balogha s prezidentkou Akadémie Viki Janouškovou v Denníku N.
Čítať viac
Divadlá prihlásené na Cenu Akadémie
V sezóne 2018/19 sa na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny prihlásilo 32 divadiel. Komisie jednotlivých okruhov už chodia a pozerajú...
Čítať viac
Dodatok ku štatútu Ceny Akadémie
Prezídium Akadémie na zasadnutí 14.3.2019 schválilo dodatok Štatútu v článku 3, ods. 1 v nasledovnom znení (zmeny sú zvýraznené):
Čítať viac
Zárodky Klubov Akadémie
15. februára prebehlo II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, vystúpil hosť Predseda SVÚ a SKKD akad. maliar Pavol Kráľ s témou Štatút profesionálneho umelca, konštituovali sa jednotlivé Kluby, ktoré si určili svoje prvé témy a kroky.
Čítať viac
II. Valné zhromaždenie Akadémie
Vážení členovia Akadémie, dovoľte pozvať Vás na II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, ktoré sa uskutoční 15. februára o 13:00 hod., tento krát nás prichýli Malá scéna STU na Dostojevského rade.
Čítať viac
Prihlášky inscenácií
Vážení kolegovia, je možné prihlásiť Vaše inscenácie do Ceny Akadémie. Termín prihlasovania inscenácií, ktoré už mali premiéru je do 10. 2. 2019. Inscenácie, ktoré premiéru ešte nemali sa prihlasujú najneskôr mesiac po premiére.
Čítať viac
Záujem deklarovalo 27 divadiel
Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte nám s radosťou Vám oznámiť, že záujem zúčastniť sa Ceny deklarovalo 27 divadiel a mriežka členov komisií je tiež vyplnená!
Čítať viac
Výzva pre divadlá - zisťujeme predbežný záujem
Vážený pán riaditeľ/pani riaditeľka, milí kolegovia, v súvislosti nedávnou informáciou o novovzniknutej Akadémii divadelných tvorcov a jej plánom organizovať Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019, si Vás dovoľujeme osloviť už s prvým krokom - zisťujeme predbežný záujem divadiel o daný projekt a chceli by sme Vás požiadať deklarovať tento záujem zaslaním vyplneného formulára a zoznamom plánovaných premiér Vášho divadla v sezóne 2018/2019.
Čítať viac
Vážení kolegovia a kolegyne,
radi Vás privítame v radoch Akadémie divadelných tvorcov...!
Čítať viac
Prebehlo ustanovujúce valné zhromaždenie
V utorok 25. septembra o 14:30 v priestoroch divadla Ticho & spol. prebehlo Ustanovujúce valné zhromaždenie o. z. Akadémia divadelných tvorcov. Ďakujeme všetkým, ktorí našli mentálnu silu na diskomfort...
Čítať viac
Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov.
Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov, ktoré bude zároveň jej Ustanovujúcim valným zhromaždením sa bude konať 25. 9. 2018 o 14:30 hod. na Školskej 14 v Bratislave (Divadlo TICHO a spol.).
Čítať viac