Akadémia je poberateľom 2 % dani
Vážení kolegovia, priatelia, ak máte záujem na pokračovaní činnosti Akadémie divadelných tvorcov, pomôžu nám Vaše 2 % z dane.
Čítať viac
Cena Akadémie dočasne pozastavená
o ďalšom postupe rozhodne Akadémia podľa situácie v súvislosti corona vírusom.
Čítať viac
DIVADLÁ PRIHLÁSENÉ DO 2. ROČNÍKA CENY AKADÉMIE
V sezóne 2019/2020 sa do Ceny Akadémie divadelných tvorcov prihlásilo 33 divadiel.
Čítať viac
Vaše 2 % pomôžu našej spoločnej snahe
podarilo sa nám zapísať Akadémiu do zoznamu poberateľov 2 % z daní.
Čítať viac
Otvorený list
Vážený kolega, kolegyňa, obraciame sa na Vás s prosbou o vyjadrenie podpory projektu Cena Akadémie divadelných tvorcov.
Čítať viac
Deadline na prejavenie záujmu o účasť v Cene Akadémie 2019/20
Kolegovia, neváhajte, stačí dať vedieť na našu mailovú adresu!
Čítať viac
Deadline na prejavenie záujmu o účasť v Cene Akadémie 2019/20
Kolegovia, neváhajte, stačí dať vedieť na našu mailovú adresu!
Čítať viac
Poznáme prvého držiteľa Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019!
Prvý ročník projektu Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019 dospel k svojmu vrcholu.
Čítať viac
Akadémia divadelných tvorcov v RTVS
Pozrite si krátky medailónik o Akadémii, ktorý pripravila RTVS v relácii KULTÚRA.SK.
Čítať viac
Nevieme si predstaviť lepšiu pozvánku do divadla!
V skratke o 14 inscenáciách nominovaných na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/19.
Čítať viac
Akadémia divadelných tvorcov odovzdá Cenu Akadémie za inscenáciu sezóny!
Projekt Ceny Akadémie za inscenáciu divadelnej sezóny 2018/2019 sa blíži k vrcholnej fáze svojho pilotného ročníka. V súčasnosti stojí pred členmi vrcholovej komisie jedna z najväčších výziev; zo 14 nominovaných inscenácií vybrať jednu víťaznú. Tá bude vyhlásená 13. decembra 2019 počas slávnostného galavečera v Modrom salóne Slovenského národného divadla o 19.00. - Večer je na pozvánky, no diskusiu si budete môcť vypočuť na Rádiu Devín za čerstva hneď v pondelok 16. 12. v poobedňajších hodinách.
Čítať viac
Výzva na prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie
Otvárame prihlasovanie divadiel do druhého ročníka Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2019/2020.
Čítať viac
2. stretnutie riaditeľov divadiel na Divadelnej Nitre
Zápisnica č. 2 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 28. 9. 2019
Čítať viac
Stretnutie riaditeľov divadiel
Klub zriaďovaných divadiel Akadémie pozýva riaditeľov na 2. stretnutie, bude sa konať v rámci Divadelnej Nitry.
Čítať viac
Vrcholová komisia
Cena vstúpila do 2. kola, zasadla vrcholová komisia.
Čítať viac
Klub zriaďovaných divadiel
Zápisnica č. 1 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 18.6. 2019 - Dotyky a spojenia, Martin.
Čítať viac
Inscenácie nominované na Cenu Akadémie
Ďakujeme všetkým za účasť v 1. ročníku Ceny Akadémie, gratulujeme postupujúcim tvorcom a divadlám.
Čítať viac
Akadémia na Dotykoch a spojeniach
Martin 18. 2. 2019 9:00 - 12:00 stručný program pracovného stretnutia
Čítať viac
Hľadáme šikovných manažérov a fundraiserov !
Akadémia divadelných tvorcov (ADT) vznikla z iniciatívy slovenských divadelníkov – režisérov, dramaturgov, hercov, výtvarníkov, divadelných vedcov, ktorí chceli vytvoriť jednu funkčnú komunikačnú sieť a zároveň spoločenstvo, ktoré má svoje meno, váhu a rešpekt vo verejnosti. V rámci tejto siete sa snažia identifikovať problémy, s ktorými sa divadelníci v praxi stretávajú, a ktoré limitujú ich umeleckú činnosť. Okrem toho sa ADT pokúša stavať komunikačné mosty medzi jednotlivými divadlami a ich tvorcami, čo na Slovensku dlhodobo absentovalo.
Čítať viac
Pracovné stretnutie Akadémie na Dotykoch a spojeniach
Milí kolegovia, ako na Stretnutí komisií naznačila Monika Michnová, tak nám v týchto dňoch potvrdila a pozýva členov Akadémie na Dotyky a spojenia, kde nám zároveň dáva k dispozícii priestor Študovne v utorok 18. 6. 2019 od 9,00 do 12,00 na pracovné stretnutie Akadémie a ponúka možnosť akreditácie. - Dovoľte mi jej týmto poďakovať.
Čítať viac
Prvá lastovička
Prvou lastovičkou komunikácie o Akadémii divadelných tvorcov mimo odborných kruhov je rozhovor Alexandra Balogha s prezidentkou Akadémie Viki Janouškovou v Denníku N.
Čítať viac
Divadlá prihlásené na Cenu Akadémie
V sezóne 2018/19 sa na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny prihlásilo 32 divadiel. Komisie jednotlivých okruhov už chodia a pozerajú...
Čítať viac
Dodatok ku štatútu Ceny Akadémie
Prezídium Akadémie na zasadnutí 14.3.2019 schválilo dodatok Štatútu v článku 3, ods. 1 v nasledovnom znení (zmeny sú zvýraznené):
Čítať viac
Zárodky Klubov Akadémie
15. februára prebehlo II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, vystúpil hosť Predseda SVÚ a SKKD akad. maliar Pavol Kráľ s témou Štatút profesionálneho umelca, konštituovali sa jednotlivé Kluby, ktoré si určili svoje prvé témy a kroky.
Čítať viac
II. Valné zhromaždenie Akadémie
Vážení členovia Akadémie, dovoľte pozvať Vás na II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, ktoré sa uskutoční 15. februára o 13:00 hod., tento krát nás prichýli Malá scéna STU na Dostojevského rade.
Čítať viac
Prihlášky inscenácií
Vážení kolegovia, je možné prihlásiť Vaše inscenácie do Ceny Akadémie. Termín prihlasovania inscenácií, ktoré už mali premiéru je do 10. 2. 2019. Inscenácie, ktoré premiéru ešte nemali sa prihlasujú najneskôr mesiac po premiére.
Čítať viac
Záujem deklarovalo 27 divadiel
Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte nám s radosťou Vám oznámiť, že záujem zúčastniť sa Ceny deklarovalo 27 divadiel a mriežka členov komisií je tiež vyplnená!
Čítať viac
Výzva pre divadlá - zisťujeme predbežný záujem
Vážený pán riaditeľ/pani riaditeľka, milí kolegovia, v súvislosti nedávnou informáciou o novovzniknutej Akadémii divadelných tvorcov a jej plánom organizovať Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019, si Vás dovoľujeme osloviť už s prvým krokom - zisťujeme predbežný záujem divadiel o daný projekt a chceli by sme Vás požiadať deklarovať tento záujem zaslaním vyplneného formulára a zoznamom plánovaných premiér Vášho divadla v sezóne 2018/2019.
Čítať viac
Vážení kolegovia a kolegyne,
radi Vás privítame v radoch Akadémie divadelných tvorcov...!
Čítať viac
Prebehlo ustanovujúce valné zhromaždenie
V utorok 25. septembra o 14:30 v priestoroch divadla Ticho & spol. prebehlo Ustanovujúce valné zhromaždenie o. z. Akadémia divadelných tvorcov. Ďakujeme všetkým, ktorí našli mentálnu silu na diskomfort...
Čítať viac
Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov.
Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov, ktoré bude zároveň jej Ustanovujúcim valným zhromaždením sa bude konať 25. 9. 2018 o 14:30 hod. na Školskej 14 v Bratislave (Divadlo TICHO a spol.).
Čítať viac