2. stretnutie riaditeľov divadiel na Divadelnej Nitre
Zápisnica č. 2 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 28. 9. 2019
Čítať viac
Stretnutie riaditeľov divadiel
Klub zriaďovaných divadiel Akadémie pozýva riaditeľov na 2. stretnutie, bude sa konať v rámci Divadelnej Nitry.
Čítať viac
Vrcholová komisia
Cena vstúpila do 2. kola, zasadla vrcholová komisia.
Čítať viac
Klub zriaďovaných divadiel
Zápisnica č. 1 zo stretnutia riaditeľov divadiel v rámci Klubu pre zriaďované divadlá zo dňa 18.6. 2019 - Dotyky a spojenia, Martin.
Čítať viac
Inscenácie nominované na Cenu Akadémie
Ďakujeme všetkým za účasť v 1. ročníku Ceny Akadémie, gratulujeme postupujúcim tvorcom a divadlám.
Čítať viac
Akadémia na Dotykoch a spojeniach
Martin 18. 2. 2019 9:00 - 12:00 stručný program pracovného stretnutia
Čítať viac
Hľadáme šikovných manažérov a fundraiserov !
Akadémia divadelných tvorcov (ADT) vznikla z iniciatívy slovenských divadelníkov – režisérov, dramaturgov, hercov, výtvarníkov, divadelných vedcov, ktorí chceli vytvoriť jednu funkčnú komunikačnú sieť a zároveň spoločenstvo, ktoré má svoje meno, váhu a rešpekt vo verejnosti. V rámci tejto siete sa snažia identifikovať problémy, s ktorými sa divadelníci v praxi stretávajú, a ktoré limitujú ich umeleckú činnosť. Okrem toho sa ADT pokúša stavať komunikačné mosty medzi jednotlivými divadlami a ich tvorcami, čo na Slovensku dlhodobo absentovalo.
Čítať viac
Pracovné stretnutie Akadémie na Dotykoch a spojeniach
Milí kolegovia, ako na Stretnutí komisií naznačila Monika Michnová, tak nám v týchto dňoch potvrdila a pozýva členov Akadémie na Dotyky a spojenia, kde nám zároveň dáva k dispozícii priestor Študovne v utorok 18. 6. 2019 od 9,00 do 12,00 na pracovné stretnutie Akadémie a ponúka možnosť akreditácie. - Dovoľte mi jej týmto poďakovať.
Čítať viac
Prvá lastovička
Prvou lastovičkou komunikácie o Akadémii divadelných tvorcov mimo odborných kruhov je rozhovor Alexandra Balogha s prezidentkou Akadémie Viki Janouškovou v Denníku N.
Čítať viac
Divadlá prihlásené na Cenu Akadémie
V sezóne 2018/19 sa na Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny prihlásilo 32 divadiel. Komisie jednotlivých okruhov už chodia a pozerajú...
Čítať viac
Dodatok ku štatútu Ceny Akadémie
Prezídium Akadémie na zasadnutí 14.3.2019 schválilo dodatok Štatútu v článku 3, ods. 1 v nasledovnom znení (zmeny sú zvýraznené):
Čítať viac
Zárodky Klubov Akadémie
15. februára prebehlo II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, vystúpil hosť Predseda SVÚ a SKKD akad. maliar Pavol Kráľ s témou Štatút profesionálneho umelca, konštituovali sa jednotlivé Kluby, ktoré si určili svoje prvé témy a kroky.
Čítať viac
II. Valné zhromaždenie Akadémie
Vážení členovia Akadémie, dovoľte pozvať Vás na II. Valné zhromaždenie Akadémie divadelných tvorcov, ktoré sa uskutoční 15. februára o 13:00 hod., tento krát nás prichýli Malá scéna STU na Dostojevského rade.
Čítať viac
Prihlášky inscenácií
Vážení kolegovia, je možné prihlásiť Vaše inscenácie do Ceny Akadémie. Termín prihlasovania inscenácií, ktoré už mali premiéru je do 10. 2. 2019. Inscenácie, ktoré premiéru ešte nemali sa prihlasujú najneskôr mesiac po premiére.
Čítať viac
Záujem deklarovalo 27 divadiel
Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte nám s radosťou Vám oznámiť, že záujem zúčastniť sa Ceny deklarovalo 27 divadiel a mriežka členov komisií je tiež vyplnená!
Čítať viac
Výzva pre divadlá - zisťujeme predbežný záujem
Vážený pán riaditeľ/pani riaditeľka, milí kolegovia, v súvislosti nedávnou informáciou o novovzniknutej Akadémii divadelných tvorcov a jej plánom organizovať Cenu Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny 2018/2019, si Vás dovoľujeme osloviť už s prvým krokom - zisťujeme predbežný záujem divadiel o daný projekt a chceli by sme Vás požiadať deklarovať tento záujem zaslaním vyplneného formulára a zoznamom plánovaných premiér Vášho divadla v sezóne 2018/2019.
Čítať viac
Vážení kolegovia a kolegyne,
radi Vás privítame v radoch Akadémie divadelných tvorcov...!
Čítať viac
Prebehlo ustanovujúce valné zhromaždenie
V utorok 25. septembra o 14:30 v priestoroch divadla Ticho & spol. prebehlo Ustanovujúce valné zhromaždenie o. z. Akadémia divadelných tvorcov. Ďakujeme všetkým, ktorí našli mentálnu silu na diskomfort...
Čítať viac
Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov.
Prvé stretnutie členov Akadémie divadelných tvorcov, ktoré bude zároveň jej Ustanovujúcim valným zhromaždením sa bude konať 25. 9. 2018 o 14:30 hod. na Školskej 14 v Bratislave (Divadlo TICHO a spol.).
Čítať viac